Dynamika bryły sztywnej

Pojęcia wstępne. 1.01
poziom: łatwy

Oblicz współrzędne środka masy układu punktów materialnych o masach,,, o współrzędnych,,,. Współrzędne podano w

Pojęcia wstępne. 1.02
poziom: średni

Udowodnij, że jeśli bryła składa się z dwóch części o masach, i środkach masy w punktach,, to współrzędna środka

Pojęcia wstępne. 1.03
poziom: łatwy

Oblicz położenie środka masy bryły składającej się z kuli o masie i promieniu, oraz pręta o masie i długości. Pręt

Pojęcia wstępne. 1.04
poziom: średni

Wyznacz położenie środka masy jednorodnej, płaskiej figury uwidocznionej na rysunku. Jest to krążek o promieniu z

Pojęcia wstępne. 1.05
poziom: trudny

Z dwóch prostopadłościennych klocków, wykonanych z materiałów o gęstościach i sklejono sześcian o krawędzi. Okazało

Pojęcia wstępne. 1.06
poziom: łatwy

Oblicz moment bezwładności punktu materialnego o masie i współrzędnych i, względem osi i.

Pojęcia wstępne. 1.07
poziom: średni

Oblicz moment bezwładności układu punktów materialnych o masach, i o współrzędnych odpowiednio (3, 5), (4, -2), (1,

Pojęcia wstępne. 1.08
poziom: trudny

Oblicz moment bezwładności cienkiego pręta o długości i masie względem osi przechodzącej przez środek pręta i do niego

Pojęcia wstępne. 1.09
poziom: średni

Oblicz moment bezwładności bryły pokazanej na rysunku.

Pojęcia wstępne. 1.10
poziom: trudny

Oblicz moment bezwładności rury względem jej osi symetrii. Jej masa, promień zewnętrzny, promień wewnętrzny.

Pojęcia wstępne. 1.11
poziom: trudny

Oblicz moment bezwładności sześcianu o masie i krawędzi względem osi przechodzącej przez środki przeciwległych ścian.

Pojęcia wstępne. 1.12
poziom: średni

Siły,, i, są przyłożone do prostokąta o bokach, w sposób pokazany na rysunku Oblicz moment sił względem punktu.


II zasada dyn. dla bryły sztywnej. 2.01
poziom: łatwy

Na walec o masie i promieniu nawinięta jest nić. Walec może obracać się wokół pionowej osi. Oblicz przyspieszenie

II zasada dyn. dla bryły sztywnej. 2.02
poziom: średni

Na jednorodny walec o masie i promieniu, który może obracać się bez tarcia wokół poziomej osi, nawinięto nić. Do nici

II zasada dyn. dla bryły sztywnej. 2.03
poziom: średni

Na jednorodnym krążku (walcu) o masie i promieniu nawinięta jest nić, której drugi koniec jest przymocowany na stałe.

II zasada dyn. dla bryły sztywnej. 2.04
poziom: średni

Przez bloczek o promieniu i momencie bezwładności przerzucono nić, do końców której przyczepiono ciężarki o masach i (

II zasada dyn. dla bryły sztywnej. 2.05
poziom: średni

Walec o masie i promieniu stacza się bez poślizgu z równi pochyłej o nachyleniu. Znajdź przyspieszenie środka tego

II zasada dyn. dla bryły sztywnej. 2.06
poziom: średni

Jakie jest przyspieszenie układu przedstawionego na rysunku? Dane: masy klocków, współczynnik tarcia klocka 2 o

II zasada dyn. dla bryły sztywnej. 2.07
poziom: trudny

Ciężka szpula z nawiniętą nicią stoi na poziomej płaszczyźnie, po której może się toczyć bez poślizgu. Oblicz

II zasada dyn. dla bryły sztywnej. 2.08
poziom: trudny

Walec jednorodny o promieniu i masie wirujący z prędkością kątową położono na płaskiej poziomej powierzchni i

II zasada dyn. dla bryły sztywnej. 2.09
poziom: średni

Jednorodna ciężka lina jest zamocowana swymi końcami do podłogi i sufitu i owinięta wokół nieważkiej obręczy. Z jakim

II zasada dyn. dla bryły sztywnej. 2.10
poziom: trudny

Na końcach nieważkiego pręta zamocowano ciężarki o masach i. Pręt jest podparty w środku. Początkowo zajmuje poziome


Energia bryły sztywnej. 3.01
poziom: średni

Ze szczytu równi pochyłej o wysokości i kącie nachylenia stacza się bez poślizgu spoczywający początkowo walec o

Energia bryły sztywnej. 3.02
poziom: średni

Walec i cienkościenna rura wtaczają się bez poślizgu z jednakową prędkością początkową ruchu postępowego na równię

Energia bryły sztywnej. 3.03
poziom: trudny

Walec o promieniu i masie wtacza się bez poślizgu na równię o wysokości. U podnóża równi walec ma prędkość. Z jaką

Energia bryły sztywnej. 3.04
poziom: średni

Koło o promieniu i momencie bezwładności jest rozpędzane za pomocą ciężarka o masie zawieszonego na sznurze, który


Zasada zach. momentu pędu. 4.01
poziom: średni

Dwie małe kulki o masach i osadzono na końcach pręta o długości i znikomej masie. Układ obraca się wokół osi

Zasada zach. momentu pędu. 4.02
poziom: łatwy

Punkt materialny porusza się pod wpływem siły centralnej po elipsie. W punkcie ciało ma prędkość. Oblicz prędkość w

Zasada zach. momentu pędu. 4.03
poziom: łatwy

Dwie tarcze o momentach bezwładności są osadzone niezależnie od siebie na wspólnej osi. Tarcze wirują z prędkościami

Zasada zach. momentu pędu. 4.04
poziom: średni

Na pręcie wirującym poziomo dookoła osi pionowej przechodzącej przez jego środek siedzi małpka (punktowa) o masie.

Zasada zach. momentu pędu. 4.05
poziom: trudny

Jednorodny pręt o masie i długości jest osadzony na osi pionowej przechodzącej przez jego środek. Pocisk o masie lecący

Zasada zach. momentu pędu. 4.06
poziom: trudny

Jednorodny pręt o masie i długości jest zawieszony jak na rysunku i może obracać się bez tarcia. Mała plastelinowa

Zasada zach. momentu pędu. 4.07
poziom: średni

Na brzegu poziomo ustawionej tarczy o momencie bezwładności (względem osi pionowej przechodzącej przez środek tarczy) i


Statyka bryły sztywnej. 5.01
poziom: średni

Na wsporniku wisi ciężarek o masie. Oblicz siły działające na pręty wspornika. Dany jest kąt.

Statyka bryły sztywnej. 5.02
poziom: średni

Kula o masie jest zawieszona na nici uwiązanej do ściany. Miejsce przywiązania nici do kuli i środek ciężkości kuli

Statyka bryły sztywnej. 5.03
poziom: średni

Drabina stojąca na podłodze jest oparta o gładką ścianę. Współczynnik tarcia między drabiną i podłogą wynosi. Przy

Statyka bryły sztywnej. 5.04
poziom: średni

Na oś walca o promieniu i masie, leżącego na gładkiej płaszczyźnie poziomej, działa poziomo skierowana siła. Jaka

Statyka bryły sztywnej. 5.05
poziom: średni

Jaki powinien być współczynnik tarcia między kulą i płaszczyzną, by kula nie wyśliznęła się z dwuściennego kąta,

Statyka bryły sztywnej. 5.06
poziom: średni

Jaki powinien być współczynnik tarcia jednorodnego pręta o podłogę, by mógł on stać tak, jak pokazano na rysunku?

Statyka bryły sztywnej. 5.07
poziom: łatwy

Na ramieniu o długości dźwigni dwustronnej zawieszono ciężar o masie. Jaki ciężarek należy zawiesić na drugim ramieniu


Egzamin

Dynamika bryły sztywnej - 4.02
poziom: średni

Na pewnej budowie do podnoszenia ciężarów używa się kołowrotu takiego jak na rysunku Zakładamy, że na łożyskach

Dynamika bryły sztywnej - 4.03
poziom: średni

Jo-jo jest zbudowane z trzech krążków (walców). Środkowy jest drewniany i ma średnicę 1 cm, a długość 1 cm. Gęstość

Dynamika bryły sztywnej - 4.01
poziom: łatwy

Zadanie z matury maj 2013. Do krawędzi stołu przymocowany jest blok nieruchomy, będący jednorodnym krążkiem o masie,

Dynamika bryły sztywnej - 4.04
poziom: średni

Matura maj 2012 Krążek o momencie bezwładności obracał się bez tarcia wokół swojej osi z prędkością kątową 32 rad/s.

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies