Ciągi

Własności ciągów. 1.01
poziom: łatwy

Wzór na ogólny wyraz ciągu ma postać. Oblicz pierwszy, czwarty, siódmy i dziesiąty wyraz tego ciągu.

Własności ciągów. 1.02
poziom: łatwy

Wzór na ogólny wyraz ciągu ma postać. Oblicz drugi, trzeci, szósty i dziewiąty wyraz tego ciągu.

Własności ciągów. 1.03
poziom: łatwy

Wzór na ogólny wyraz ciągu ma postać. Oblicz pierwszy, drugi, piąty i dziewiąty wyraz tego ciągu.

Własności ciągów. 1.04
poziom: łatwy

-ty wyraz ciągu wyraża się wzorem. Jakimi wzorami wyrażają się wyrazy i tego ciągu.

Własności ciągów. 1.06
poziom: łatwy

Wypisz pięć pierwszych wyrazów ciągu.

Własności ciągów. 1.07
poziom: łatwy

Podaj sześć pierwszych wyrazów ciągu.

Własności ciągów. 1.08
poziom: łatwy

Znajdź regułę według której napisano poniższy ciąg i podaj wzór na jego -ty wyraz. 1, 4, 9, 16, 25,....

Własności ciągów. 1.09
poziom: łatwy

Znajdź regułę według której napisano poniższy ciąg i podaj wzór na jego -ty wyraz..

Własności ciągów. 1.10
poziom: łatwy

Znajdź regułę według której napisano poniższy ciąg i podaj wzór na jego -ty wyraz.,,,,,....

Własności ciągów. 1.11
poziom: łatwy

Znajdź regułę według której napisano poniższy ciąg i podaj wzór na jego -ty wyraz.,,,,,....

Własności ciągów. 1.12
poziom: łatwy

Znajdź regułę według której napisano poniższy ciąg i podaj wzór na jego -ty wyraz.,,,,,....

Własności ciągów. 1.13
poziom: łatwy

Znajdź regułę według której napisano poniższy ciąg i podaj wzór na jego n-ty wyraz.,,,,....

Własności ciągów. 1.14
poziom: trudny

Suma początkowych wyrazów pewnego ciągu wyraża się wzorem. Znajdź pierwszy i drugi wyraz tego ciągu. Podaj wzór na -ty

Własności ciągów. 1.15
poziom: łatwy

Zbadaj monotoniczność ciągu.

Własności ciągów. 1.16
poziom: łatwy

Zbadaj monotoniczność ciągu.

Własności ciągów. 1.17
poziom: łatwy

Zbadaj monotoniczność ciągu.

Własności ciągów. 1.18
poziom: łatwy

Zbadaj monotoniczność ciągu.

Własności ciągów. 1.19
poziom: łatwy

Podaj wzór na wyraz ogólny ciągu określonego w następujący sposób: a) jest ciągiem liczb naturalnych nieparzystych

Własności ciągów. 1.20
poziom: łatwy

Ciąg liczbowy jest określony wzorem. Wykaż, że jest to ciąg rosnący.


Ciąg arytmetyczny. 2.01
poziom: łatwy

Ciąg arytmetyczny dany jest wzorem. Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny. 2.02
poziom: łatwy

Ciąg arytmetyczny dany jest wzorem. Oblicz pierwszych pięć wyrazów tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny. 2.03
poziom: łatwy

Ciąg arytmetyczny dany jest wzorem. Oblicz pierwszy, czwarty i siódmy wyraz tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny. 2.04
poziom: łatwy

Czy ciąg jest ciągiem arytmetycznym? Odpowiedź uzasadnij.

Ciąg arytmetyczny. 2.05
poziom: łatwy

Czy ciąg jest ciągiem arytmetycznym? Odpowiedź uzasadnij.

Ciąg arytmetyczny. 2.06
poziom: łatwy

Czy ciąg jest ciągiem arytmetycznym? Odpowiedź uzasadnij.

Ciąg arytmetyczny. 2.07
poziom: łatwy

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego wynosi 4, a jego różnica 3. Napisz wzór na ogólny wyraz ciągu. Oblicz siedemnasty

Ciąg arytmetyczny. 2.08
poziom: łatwy

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego wynosi, a jego różnica 5. Napisz wzór na ogólny wyraz ciągu. Oblicz dwudziesty

Ciąg arytmetyczny. 2.09
poziom: łatwy

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego wynosi 1, a jego różnica. Napisz wzór na ogólny wyraz ciągu. Oblicz trzynasty

Ciąg arytmetyczny. 2.10
poziom: łatwy

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego wynosi, a jego różnica 0. Napisz wzór na ogólny wyraz ciągu. Oblicz setny wyraz

Ciąg arytmetyczny. 2.11
poziom: łatwy

Jakie trzy liczby należy wstawić między liczby i 13, by wszystkie pięć tworzyły ciąg arytmetyczny.

Ciąg arytmetyczny. 2.12
poziom: łatwy

W ciągu arytmetycznym i. Napisz wzór na -ty wyraz tego ciągu i oblicz.

Ciąg arytmetyczny. 2.13
poziom: łatwy

W ciągu arytmetycznym i. Napisz wzór na -ty wyraz tego ciągu i oblicz.

Ciąg arytmetyczny. 2.14
poziom: łatwy

W ciągu arytmetycznym i. Napisz wzór na -ty wyraz tego ciągu i oblicz.

Ciąg arytmetyczny. 2.15
poziom: łatwy

to wzór ciągu arytmetycznego. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny. 2.16
poziom: łatwy

Dany jest ciąg arytmetyczny o wzorze. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu i jego różnicę.

Ciąg arytmetyczny. 2.17
poziom: łatwy

Dany jest ciąg arytmetyczny o wzorze. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu i jego różnicę.

Ciąg arytmetyczny. 2.18
poziom: łatwy

Liczby,, są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Wyznacz.

Ciąg arytmetyczny. 2.19
poziom: łatwy

Liczby,, są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Wyznacz.

Ciąg arytmetyczny. 2.20
poziom: łatwy

Oblicz różnicę ciągu arytmetycznego, jeśli,.

Ciąg arytmetyczny. 2.21
poziom: łatwy

W ciągu arytmetycznym i. Oblicz.

Ciąg arytmetyczny. 2.22
poziom: łatwy

Oblicz sumę 20 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, jeżeli,.

Ciąg arytmetyczny. 2.23
poziom: łatwy

Jaką liczbę otrzymamy, gdy zsumujemy wszystkie liczby parzyste od 2 do 450?

Ciąg arytmetyczny. 2.24
poziom: średni

Wyznacz trzywyrazowy ciąg arytmetyczny, którego suma wynosi 6, a iloczyn wyrazów pierwszego i trzeciego wynosi 3

Ciąg arytmetyczny. 2.25
poziom: łatwy

Wyznacz trzywyrazowy ciąg arytmetyczny, którego suma wynosi 15, a iloczyn wyrazów pierwszego i trzeciego wynosi 21

Ciąg arytmetyczny. 2.26
poziom: średni

Ile wyrazów ciągu arytmetycznego trzeba dodać, by otrzymać 275. Pierwszy wyraz jest równy 5, a różnica 4

Ciąg arytmetyczny. 2.27
poziom: łatwy

Miary kątów w trójkącie tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy. Wyznacz miary tych kątów.

Ciąg arytmetyczny. 2.28
poziom: łatwy

W ciągu arytmetycznym i. Oblicz różnicę tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny. 2.29
poziom: łatwy

Ile wynosi suma 15 wyrazów ciągu arytmetycznego, w którym i?

Ciąg arytmetyczny. 2.30
poziom: łatwy

Liczby,, są (w podanej kolejności) pierwszym, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz.

Ciąg arytmetyczny. 2.31
poziom: łatwy

Pewna firma, specjalizująca się w kopaniu studni, oferuje klientom następujący sposób obliczania kosztu robót ziemnych:

Ciąg arytmetyczny. 2.32
poziom: łatwy

Ania przeczytała książkę science-fiction w ciągu 13 dni, przy czym każdego dnia czytała o taką samą liczbę stron

Ciąg arytmetyczny. 2.33
poziom: łatwy

Wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe, podzielne przez 6 są kolejnymi wyrazami pewnego ciągu rosnącego. a) Zapisz wzór

Ciąg arytmetyczny. 2.34
poziom: łatwy

Liczby 102, 105, 108, 111,... są kolejnymi, początkowymi wyrazami pewnego ciągu arytmetycznego. Zapisz wzór ogólny na

Ciąg arytmetyczny. 2.35
poziom: średni

Pożyczkę w wysokości 8700 zł zaciągniętą w banku należy spłacić w 12 ratach, z których każda następna jest mniejsza od

Ciąg arytmetyczny. 2.36
poziom: trudny

W ciągu arytmetycznym i. Wyznacz ten ciąg (czyli oblicz i ).

Ciąg arytmetyczny. 2.37
poziom: średni

Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem. Znajdź pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny. 2.38
poziom: łatwy

Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem. Znajdź pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny. 2.39
poziom: średni

W ciągu arytmetycznym i. Wyznacz ten ciąg.

Ciąg arytmetyczny. 2.40
poziom: trudny

Lewa strona równania jest sumą pewnego ciągu arytmetycznego. Oblicz.


Ciąg geometryczny. 3.01
poziom: łatwy

Napisz wzór na ogólny wyraz ciągu geometrycznego, w którym pierwszy wyraz wynosi 3, a iloraz równa się 2

Ciąg geometryczny. 3.02
poziom: średni

Piąty wyraz ciągu geometrycznego jest równy 9, a siódmy 4. Oblicz szósty wyraz tego ciągu.

Ciąg geometryczny. 3.03
poziom: łatwy

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego równa się, a iloraz tego ciągu równa się. Oblicz.

Ciąg geometryczny. 3.04
poziom: łatwy

Ciąg geometryczny dany jest wzorem. Znaleźć pierwszy wyraz i iloraz tego ciągu.

Ciąg geometryczny. 3.05
poziom: łatwy

W ciągu geometrycznym i. Wyznacz iloraz tego ciągu.

Ciąg geometryczny. 3.06
poziom: łatwy

Między liczby 5 i 320 wstaw pięć liczb tak, by wszystkie były wyrazami ciągu geometrycznego.

Ciąg geometryczny. 3.07
poziom: łatwy

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego równa się, a iloraz tego ciągu równa się. Oblicz.

Ciąg geometryczny. 3.08
poziom: łatwy

Liczby,, w podanej kolejności są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Oblicz.

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies