Fizyka jądrowa

Właściwości jąder atomowych. 1.01
poziom: średni

Jaka jest gęstość materii jądrowej wyrażona w liczbie nukleonów w i w. Załóż, że w jądrze o liczbie masowej wszystkie

Właściwości jąder atomowych. 1.02
poziom: łatwy

Promień Słońca wynosi. Średnia gęstość Słońca. Jaki byłby promień Słońca, gdyby przy tej samej masie jego gęstość

Właściwości jąder atomowych. 1.03
poziom: średni

Masa atomowa boru naturalnego wynosi. Składa się on z dwóch izotopów o masach i. Określ skład procentowy tych


Promieniotwórczość. 2.01
poziom: łatwy

Radioaktywny izotop krzemu przechodzi w wyniku rozpadu w aluminium. Jaką cząstkę wypromieniuje?

Promieniotwórczość. 2.02
poziom: średni

Neptun rozpada się, przechodząc w trwały izotop bizmutu. Znajdź liczbę rozpadów i.

Promieniotwórczość. 2.03
poziom: łatwy

Jaki pierwiastek powstanie z po pięciu rozpadach i czterech rozpadach?

Promieniotwórczość. 2.04
poziom: średni

Czas połowicznego rozpadu izotopu strontu wynosi. Jaki procent pierwotnej liczby jąder pozostanie po upływie:

Promieniotwórczość. 2.05
poziom: trudny

Znajdź czas połowicznego zaniku bizmutu, jeżeli wiadomo, że 1 g bizmutu emituje cząstek na 1 s.


Energia jądra atomowego. 3.01
poziom: średni

Znajdź energię wiązania jąder: trytu (ciężkiego izotopu wodoru) i boru.

Energia jądra atomowego. 3.02
poziom: średni

Znajdź energię wiązania przypadającą na jeden nukleon w jądrach: berylu, miedzi i srebra. Atomowa jednostka masy =

Energia jądra atomowego. 3.03
poziom: średni

Jądro litu po wychwycie protonu rozpada się na dwie cząstki. Napisz równanie zachodzącej reakcji jądrowej i znajdź

Energia jądra atomowego. 3.04
poziom: średni

Znajdź energię wydzielającą się w następujących reakcjach: Atomowa jednostka masy = Izotop Masa (w ajm) proton 1,00728

Energia jądra atomowego. 3.05
poziom: średni

Ile energii wydziela się podczas rozpadu uranu w reaktorze uranowym? Jaką masę węgla należy spalić, aby otrzymać tę

Energia jądra atomowego. 3.06
poziom: łatwy

Czy możliwa jest reakcja jądrowa? Uzasadnij odpowiedź.


Cząstki elementarne. 4.01
poziom: średni

Udowodnij, że foton o dowolnie dużej energii nie może zamienić się w parę elektron-pozyton w próżni.

Cząstki elementarne. 4.02
poziom: średni

Podaj, które ze znanych Ci praw zachowania są naruszone w przemianach cząstek elementarnych, scharakteryzowanych niżej

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies