Drgania i fale mechaniczne

Kinematyka ruchu drgającego. 1.01
poziom: średni

Ciało wykonuje drgania harmoniczne o okresie i amplitudzie. Znajdź wychylenie tego ciała po upływie czasu, jeżeli

Kinematyka ruchu drgającego. 1.02
poziom: średni

Ciało wykonuje drgania harmoniczne wzdłuż osi. Wychylenie ciała z położenia równowagi, którym jest punkt wyraża się

Kinematyka ruchu drgającego. 1.03
poziom: trudny

Przedstaw przyspieszenie w ruchu harmonicznym jako funkcję prędkości.

Kinematyka ruchu drgającego. 1.04
poziom: średni

Ogólne równanie ruchu harmonicznego ma postać zwane jest fazą początkową. Znajdź wartość fazy początkowej w przypadku:

Kinematyka ruchu drgającego. 1.05
poziom: łatwy

Drgający ruchem harmonicznym punkt ma w pewnym momencie czasu prędkość. Oblicz przyspieszenie tego punktu w tej

Kinematyka ruchu drgającego. 1.06
poziom: łatwy

Oblicz maksymalne przyspieszenie ruchu drgającego końców widełek stroikowych, jeżeli amplituda drgań wynosi, a

Kinematyka ruchu drgającego. 1.07
poziom: łatwy

Napisz równanie ruchu harmonicznego, jeśli amplituda drgania wynosi, okres drgań.

Kinematyka ruchu drgającego. 1.08
poziom: trudny

Punkt materialny wykonuje jednocześnie drgania wzdłuż prostych prostopadłych. W obu przypadkach położeniem równowagi

Kinematyka ruchu drgającego. 1.09
poziom: średni

Punkt materialny wykonuje jednocześnie drgania wzdłuż prostych prostopadłych. W obu przypadkach położeniem równowagi

Kinematyka ruchu drgającego. 1.10
poziom: trudny

Przy równoczesnym wydawaniu dźwięku kamertonu i struny o długości otrzymuje się dudnień na minutę. Po skróceniu struny


Dynamika ruchu drgającego. 2.01
poziom: trudny

Ciężarek o masie wisi swobodnie na sprężynie o współczynniku sprężystości. Wprawiamy ten ciężarek w pionowy ruch

Dynamika ruchu drgającego. 2.02
poziom: średni

Dwie sprężyny o współczynnikach sprężystości i są połączone tak jak na rysunku. Do tych sprężyn doczepione jest ciało o

Dynamika ruchu drgającego. 2.03
poziom: trudny

Dwie sprężyny o współczynnikach sprężystości i są połączone tak jak na rysunku. Do tych sprężyn doczepione jest ciało o

Dynamika ruchu drgającego. 2.04
poziom: trudny

Probówka obciążona śrutem pływa częściowo zanurzona w wodzie o gęstości. W pewnej chwili probówka została wepchnięta

Dynamika ruchu drgającego. 2.05
poziom: trudny

Na dwóch rolkach o jednakowych promieniach, odległych od siebie o, położono symetrycznie deskę o masie. Rolki

Dynamika ruchu drgającego. 2.06
poziom: średni

Znajdź okres drgań cieczy w rurce w kształcie litery o stałym przekroju. Całkowita długość naczynia zajętego przez

Dynamika ruchu drgającego. 2.07
poziom: średni

Płytka wykonuje drgania harmoniczne w kierunku pionowym o amplitudzie. Jaki powinien być najmniejszy okres drgań, aby

Dynamika ruchu drgającego. 2.08
poziom: średni

Na poziomym stole stoi pudełko o masie. współczynnik tarcia między stołem i pudełkiem wynosi. Wewnątrz pudełka leży


Energia w ruchu drgającym. 3.01
poziom: łatwy

Oblicz maksymalną wysokość, do jakiej się wzniesie kulka wahadła matematycznego, jeżeli punkt najniższego położenia

Energia w ruchu drgającym. 3.02
poziom: średni

Ciężarek zawieszony na bardzo lekkiej sprężynce ma całkowitą energię drgań. Znajdź maksymalną siłę kierującą wiedząc,

Energia w ruchu drgającym. 3.03
poziom: średni

Punkt materialny wykonuje drgania harmoniczne zgodnie z równaniem. Jaki jest stosunek energii kinetycznej ciała do

Energia w ruchu drgającym. 3.04
poziom: łatwy

Jaka powinna być energia drgań wahadła matematycznego o długości i masie, aby wykonywało ono drgania z amplitudą

Energia w ruchu drgającym. 3.05
poziom: średni

Przedstaw na wykresach zależność energii kinetycznej potencjalnej i całkowitej od wychylenia i czasu dla ruchu

Energia w ruchu drgającym. 3.06
poziom: średni

Ciało o masie drga według równania, które w układzie SI ma postać Znajdź wartości energii kinetycznej i potencjalnej

Energia w ruchu drgającym. 3.07
poziom: łatwy

Znajdź amplitudę drgań harmonicznych punktu materialnego, jeżeli jego energia całkowita jest równa, a siła działająca


Wahadło. 4.01
poziom: trudny

Zegar wahadłowy wskazuje dokładny czas wówczas, gdy znajduje się na poziomie morza; jego wahadło jest wtedy wahadłem

Wahadło. 4.02
poziom: średni

Mała kulka zawieszona jest na długiej nierozciągliwej i nieważkiej nici. Kulkę tę: a) podnosimy do punktu zaczepienia

Wahadło. 4.03
poziom: średni

Dwa wahadła matematyczne wykonują w tym samym czasie odpowiednio drgań i drgań. Różnica długości wahadeł wynosi Oblicz

Wahadło. 4.04
poziom: średni

Wagon z zawieszonym u sufitu wahadłem matematycznym porusza się po torze poziomym z przyspieszeniem Znajdź okres drgań

Wahadło. 4.05
poziom: średni

Dwie kulki o jednakowych masach zawieszone są na dwóch niciach o długościach Nici umocowano w taki sposób, że kulki

Wahadło. 4.06
poziom: łatwy

Oblicz długość wahadła matematycznego, które wykonuje wahnięć na minutę.

Wahadło. 4.07
poziom: łatwy

Oblicz okres ruchu wahadła matematycznego wiedząc, że wahadło cztery razy krótsze wykonuje o cztery wahnięcia więcej na


Rezonans. 5.01
poziom: trudny

Przez strumyk przerzucona jest długa sprężysta deska. Gdy chłopiec stał na niej nieruchomo deska odkształciła się o Gdy

Rezonans. 5.02
poziom: trudny

Amplituda drgań tłumionych zmalała w ciągu czasu od wartości do wartości Po jakim czasie amplituda tych drgań zmaleje

Rezonans. 5.03
poziom: średni

Klocek o masie jest połączony ze ścianą sprężyną. Na klocek ten działa periodyczna siła, która z częstością równą

Rezonans. 5.04
poziom: łatwy

Przy jakiej prędkości pociągu wahadło o długości rozkołysze się szczególnie mocno, jeśli odległości między stykami szyn

Rezonans. 5.05
poziom: trudny

Na rysunku pokazano wahadło parametryczne. Składa się ono z kulki o masie i cienkiej, nierozciągliwej i nieważkiej nici


Ruch falowy. Akustyka. 6.01
poziom: średni

Na wysokości nad miejscem wystrzelenia jednocześnie usłyszano huk wystrzału i zauważono kulę. Jaka była początkowa

Ruch falowy. Akustyka. 6.02
poziom: łatwy

Określ częstotliwość fal dźwiękowych w stali, jeżeli odległość między najbliższymi punktami fali dźwiękowej o

Ruch falowy. Akustyka. 6.03
poziom: średni

Kula przeleciała z prędkością w odległości od człowieka. W jakiej odległości od człowieka była kula, gdy usłyszał on

Ruch falowy. Akustyka. 6.04
poziom: łatwy

Odległość między kolejnymi grzbietami fal rozchodzącymi się na powierzchni jeziora wynosi Położona na wodzie piłka

Ruch falowy. Akustyka. 6.05
poziom: średni

Fala poprzeczna rozchodząca się w dodatnim kierunku osi OX dana jest równaniem: a) Jaki ruch wykonuje ustalony punkt na

Ruch falowy. Akustyka. 6.06
poziom: łatwy

Równanie fali płaskiej ma postać: Przy czym jest wyrażone w centymetrach, (czas) w sekundach, a (współrzędna) w

Ruch falowy. Akustyka. 6.07
poziom: średni

Jaką różnicę faz będą mieć drgania dwóch punktów znajdujących się w odległości odpowiednio i od źródła drgań? Okres

Ruch falowy. Akustyka. 6.08
poziom: średni

Punkt znajdujący się w odległości od źródła drgań ma w chwili wychylenie z położenia równowagi równe połowie amplitudy.

Ruch falowy. Akustyka. 6.09
poziom: łatwy

Napisz równanie fali płaskiej rozchodzącej się wzdłuż osi w kierunku dodatnim, jeżeli amplituda drgań cząsteczek

Ruch falowy. Akustyka. 6.12
poziom: łatwy

Wyraź w decybelach następujące natężenia dźwięków: a), b), c), d), e).

Ruch falowy. Akustyka. 6.10
poziom: średni

Średnie natężenie dźwięku w odległości od głośnika wynosi Oblicz średnie natężenie dźwięku w odległości od głośnika.

Ruch falowy. Akustyka. 6.11
poziom: łatwy

Moc akustyczna gwizdka wynosi Zakładając, że próg słyszalności wynosi dla tonu wydawanego przez gwizdek, oblicz w

Ruch falowy. Akustyka. 6.13
poziom: łatwy

Czy prędkość fali może się zmienić? Jakie zjawisko o tym świadczy? Wykonaj rysunek.


Interferencja i dyfrakcja. 8.01
poziom: trudny

Dwa głośniki są umieszczone w odległości i dają obydwa dźwięk o częstotliwości Słuchacz znajduje się na symetralnej

Przyrządy optyczne. 8.17
poziom: trudny

Teleskop Newtona składa się ze zwierciadła wklęsłego o ogniskowej i okularu o ogniskowej Spoglądamy przezeń na planetę,


Fale stojące. 9.01
poziom: średni

Jaka jest długość struny, jeśli po jej skróceniu o jej częstotliwość wzrosła półtora raza? Naprężenie struny jest stałe.

Fale stojące. 9.02
poziom: łatwy

Drgającej struny o długości dotykamy palcem w punkcie odległym o od jednego z jej końców. Jakie zmiany zajdą w dźwięku

Fale stojące. 9.03
poziom: łatwy

Piszczałki organowe otwarta i zamknięta wydają dźwięki o takiej samej częstotliwości. W jakim stosunku są ich długości?

Fale stojące. 9.04
poziom: łatwy

Cienki pręt stalowy o długości zamocowano z dwóch stron do ściany. Jaka powinna być częstotliwość pobudzania pręta,

Fale stojące. 9.05
poziom: średni

Przy pomiarze prędkości dźwięku metodą rury Kundta uzyskano odległość między węzłami Ile wynosi prędkość dźwięku w

Fale stojące. 9.06
poziom: średni

Jaka jest częstotliwość własna drgań słupa powietrza w rurze o długości a) zamkniętej z obu końców b) zamkniętej z

Fale stojące. 9.07
poziom: średni

Wykonałem doświadczenie. Nad rurą Quinckego umieściłem głośnik emitujący dźwięk Zauważyłem rezonans, gdy poziom wody

Fale stojące. 9.08
poziom: trudny

Jeden koniec węża gumowego przywiązano do ściany, zaś drugi połączono z oscylatorem wykonującym drgania harmoniczne w


Efekt Dopplera. 10.01
poziom: średni

Podstawowa częstotliwość sygnału lokomotywy wynosi Jaką częstotliwość odbierze obserwator, jeżeli a) pociąg zbliża się

Efekt Dopplera. 10.02
poziom: średni

Częstotliwość drgań kamertonu wynosi Prędkość dźwięku w powietrzu Jaką częstotliwość odbierze obserwator, który: a)

Efekt Dopplera. 10.03
poziom: średni

Nietoperz leci prostopadle do ściany z prędkością i wydaje ultradźwiękowy pisk o częstotliwości Jaką częstotliwość

Efekt Dopplera. 10.04
poziom: trudny

Rowerzysta jedzie z prędkością wzdłuż prostej między dwiema syrenami wydającymi dźwięk po częstotliwości każda.


Egzamin

Drgania - 8.03
poziom: średni

Matura maj 2002 Uczniowie podczas lekcji wyznaczali masę Ziemi, wykorzystując wahadło matematyczne. Do dyspozycji


Egzamin

Drgania - 8.01
poziom: średni

Michał bada ruch drgający. Zawiesił stalową kulkę na sprężynce. Do kulki przymocował mały, lekki pisak, który kreśli

Fale - 8.02
poziom: średni

Dwa głośniki G1 i G2 są podłączone do tego samego generatora sygnału harmonicznego (sinusoidalnego) o częstotliwości

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies