Hydrostatyka

Sprężystość ciał stałych. 1.01
poziom: łatwy

Gumka bez obciążenia ma długość. Po zawieszeniu na niej ciężarka o masie wydłuża się i ma długość. Jaki jest

Sprężystość ciał stałych. 1.02
poziom: średni

Zawieszono dwie sprężynki w ten sposób, że jedna jest górnym końcem zawieszona na trwałe (np. do sufitu) a do jej

Sprężystość ciał stałych. 1.03
poziom: średni

Jaką maksymalną długość może mieć drut ołowiany, by nie uległ zerwaniu pod własnym ciężarem? Wytrzymałość ołowiu na

Sprężystość ciał stałych. 1.04
poziom: łatwy

Przy rozciąganiu drutu o promieniu i długości uzyskano wykres zależności wydłużenia od siły rozciągającej. Oblicz moduł

Sprężystość ciał stałych. 1.05
poziom: łatwy

Jaki jest stosunek promieni prętów stalowego i aluminiowego o jednakowej długości, jeśli przy jednakowych siłach

Sprężystość ciał stałych. 1.06
poziom: łatwy

Drut stalowy o promieniu ma długość, gdy jest obciążony ciałem o masie O ile wydłuży się drut, gdy obciążymy go

Sprężystość ciał stałych. 1.07
poziom: łatwy

Na rysunku przedstawiono wykres zależności siły sprężystości od wydłużenia sprężyny. Oblicz energię potencjalną

Sprężystość ciał stałych. 1.08
poziom: średni

Oblicz względne wydłużenie pręta miedzianego o polu przekroju poprzecznego i długości, jeżeli przy jego rozciąganiu

Sprężystość ciał stałych. 1.09
poziom: łatwy

Do dwu zawieszonych na stałe sprężynek o jednakowych długościach i współczynnikach sprężystości i, przyczepiono ciało


Ciśnienie. 2.01
poziom: średni

Dwie ciecze mają gęstości i. Ciecze te zmieszano tak, że stosunek ich mas wynosił. Jaka jest gęstość mieszaniny?

Ciśnienie. 2.02
poziom: łatwy

Dwie ciecze mają gęstości i. Ciecze te zmieszano tak, że stosunek ich objętości wynosił. Jaka jest gęstość mieszaniny?

Ciśnienie. 2.03
poziom: łatwy

Do walcowego naczynia wlano dwie nie mieszające się ciecze o gęstościach i. Utworzyły one słup o wysokości. Masy obu

Ciśnienie. 2.04
poziom: łatwy

Tłoki podnośnika hydraulicznego mają powierzchnie i. Oblicz z jaką siłą trzeba działać na mniejszy tłok, by podnieść

Ciśnienie. 2.05
poziom: trudny

Do naczynia w kształcie stożka wlano ciecz o ciężarze całkowicie wypełniającą naczynie. Jakie jest parcie na dno

Ciśnienie. 2.06
poziom: trudny

W pionowo ustawionym naczyniu o przekrojach i znajdują się dwa nieważkie tłoki połączone cienką nitką o długości.

Ciśnienie. 2.07
poziom: średni

W rurce zgiętej w kształcie litery znajduje się woda o gęstości. Do jednego z ramion rurki wlano ciecz o gęstości tak,

Ciśnienie. 2.08
poziom: średni

Do jednego z ramion pionowo ustawionej rurki w kształcie litery nalano rtęci o gęstości, a następnie nafty o gęstości

Ciśnienie. 2.09
poziom: trudny

Dwa ustawione pionowo cylindryczne naczynia połączone są napełnione wodą i przykryte tłokami o masach i. Po położeniu

Ciśnienie. 2.10
poziom: trudny

Do półkulistego wydrążonego naczynia ustawionego jak na rysunku i szczelnie przylegającego do podłoża wlewa się przez


Prawo Archimedesa. 3.01
poziom: łatwy

W naczyniu o kształcie walca o przekroju poprzecznym, wlano cieczy o gęstości, następnie włożono do cieczy ciało o

Prawo Archimedesa. 3.02
poziom: łatwy

Kawałek żelaza o ciężarze zważono w wodzie. Okazało się, że w wodzie ważył. Jaka jest gęstość żelaza? Gęstość wody

Prawo Archimedesa. 3.03
poziom: średni

Na sprężynie o współczynniku sprężystości zawieszono ciało o objętości. O ile skróci się sprężyna po jego zanurzeniu w

Prawo Archimedesa. 3.04
poziom: średni

Odlew żelazny waży w powietrzu, a wodzie. Gęstość żelaza, a gęstość wody. Oblicz objętość wydrążeń w odlewie.

Prawo Archimedesa. 3.05
poziom: średni

Na granicy dwu nie mieszających się cieczy o gęstościach pływa ciało o gęstości. Oblicz stosunek objętości ciała

Prawo Archimedesa. 3.06
poziom: trudny

W naczyniu z wodą znajduje się rurka o średnicy, do której od spodu dociskany jest ciśnieniem wody walec o wysokości i

Prawo Archimedesa. 3.07
poziom: trudny

W cieczy o gęstości pływa sześcian o krawędzi, wykonany z materiału Jaką najmniejszą pracę trzeba wykonać, by

Prawo Archimedesa. 3.08
poziom: trudny

Określ naprężenie nici wiążącej dwie kule o objętości, jeśli górna kula pływa, do połowy zanurzona w wodzie o gęstości

Prawo Archimedesa. 3.09
poziom: trudny

Na dnie naczynia, którego dno tworzy z poziomem kąt, stoi sześcian o krawędzi wykonany z materiału o gęstości. Znajdź

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies