Wyrażenia algebraiczne

Jednomiany. 1.01
poziom: łatwy

Uporządkuj jednomiany a) b) c) d) e) f)

Jednomiany. 1.02
poziom: łatwy

Czy dane jednomiany są podobne? a) i b) i c) i d) i e) i f) i

Jednomiany. 1.03
poziom: łatwy

Czy dane jednomiany są podobne? a) i b) i c) i d) i e) i


Wyrażenia algebraiczne 2.01
poziom: łatwy

Wojtek ma pudełek po zapałek. Maciek ma o trzy pudełka mniej, ale w każdym ma o jedną zapałkę więcej niż w pudełku

Wyrażenia algebraiczne 2.02
poziom: łatwy

Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych: a. suma pierwiastków kwadratowych zmiennych a i b, b. pierwiastek kwadratowy z

Wyrażenia algebraiczne 2.03
poziom: łatwy

Zmieszano 10 kg cukierków I gatunku i 20 kg II gatunku. Cena 1 kg cukierków I gatunku jest równa zł, a cena 1 kg II

Wyrażenia algebraiczne 2.04
poziom: łatwy

Marcin jest o 23 lata młodszy od taty. Gdyby jego brat Krzyś był o rok starszy, to byłby dwa razy młodszy od taty.


Sumy algebraiczne 3.01
poziom: łatwy

Doprowadź do najprostszej postaci: a) b) c) d)

Sumy algebraiczne 3.02
poziom: łatwy

Zapisz w postaci sumy algebraicznej: a) b) c)

Sumy algebraiczne 3.03
poziom: łatwy

Wykonaj działania: a) b) c)

Sumy algebraiczne 3.04
poziom: łatwy

Wykonaj działania: a) b) c) d)

Sumy algebraiczne 3.05
poziom: łatwy

Wykonaj działania a) b) c)

Sumy algebraiczne 3.06
poziom: średni

Wykonaj działania: a) b) c) d)


Wzory skróconego mnożenia. 4.01
poziom: łatwy

Wykonaj działania: a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.02
poziom: łatwy

Wykonaj działania a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.03
poziom: łatwy

Wykonaj działania a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.04
poziom: łatwy

Wykonaj działania a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.05
poziom: łatwy

Przedstaw w postaci sumy algebraicznej a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.06
poziom: łatwy

Wykonaj działania a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.07
poziom: łatwy

Wykonaj działania a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.08
poziom: łatwy

Zapisz w postaci sum algebraicznych a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.09
poziom: łatwy

Zapisz w postaci sum algebraicznych a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.10
poziom: łatwy

Pomnóż sumy algebraiczne a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.11
poziom: łatwy

Znajdź wzór skróconego mnożenia pozwalający obliczyć kwadrat sumy trzech składników:

Wzory skróconego mnożenia. 4.12
poziom: łatwy

Znajdź wzór skróconego mnożenia pozwalający obliczyć czwartą potęgę sumy dwóch składników:.

Wzory skróconego mnożenia. 4.13
poziom: łatwy

Wykonaj działania: a) b) c) d) e)

Wzory skróconego mnożenia. 4.14
poziom: łatwy

Zapisz w postaci kwadratu sumy a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.15
poziom: łatwy

Zapisz w postaci kwadratu sumy a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.16
poziom: łatwy

Zapisz w postaci kwadratu różnicy a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.17
poziom: łatwy

Zapisz w postaci iloczynu: a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.18
poziom: łatwy

Oblicz za pomocą wzorów skróconego mnożenia. a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.19
poziom: łatwy

Oblicz za pomocą wzorów skróconego mnożenia. a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.20
poziom: łatwy

Oblicz iloczyny liczb posługując się wzorami skróconego mnożenia: a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.21
poziom: łatwy

Oblicz posługując się wzorami skróconego mnożenia: a) b) c) d)

Wzory skróconego mnożenia. 4.23
poziom: łatwy

Oblicz wartość wyrażenia

Wzory skróconego mnożenia. 4.24
poziom: łatwy

Oblicz wartość wyrażenia

Wzory skróconego mnożenia. 4.26
poziom: łatwy

Wyprowadź wzór skróconego mnożenia dla trzeciej potęgi:

Wzory skróconego mnożenia. 4.27
poziom: łatwy

Wyprowadź wzór skróconego mnożenia dla trzeciej potęgi:

Wzory skróconego mnożenia. 4.30
poziom: łatwy

Przedstaw w postaci sumy algebraicznej: a) b) c) d).

Wzory skróconego mnożenia. 4.31
poziom: łatwy

Przedstaw w postaci sumy algebraicznej: a) b) c) d).

Wzory skróconego mnożenia. 4.32
poziom: łatwy

Rozłóż na czynniki wyrażenie

Wzory skróconego mnożenia. 4.33
poziom: łatwy

Rozłóż na czynniki wyrażenie.

Wzory skróconego mnożenia. 4.34
poziom: łatwy

Rozłóż na czynniki wyrażenie.


Wielomiany 5.01
poziom: łatwy

Wyznacz współczynnik wielomianu, jeśli.

Wielomiany 5.02
poziom: łatwy

Wyznacz współczynniki i wielomianu, jeśli i.

Wielomiany 5.03
poziom: łatwy

Wyznacz liczbę dla której wielomiany i są równe.

Wielomiany 5.04
poziom: łatwy

Wyznacz współczynniki i tak, by wielomian był wielomianem zerowym.

Wielomiany 5.05
poziom: łatwy

Wielomian jest podzielny przez wielomian. Wielomian jest wynikiem dzielenia przez. Wyznacz.

Wielomiany 5.06
poziom: łatwy

Wykonaj dzielenie.

Wielomiany 5.07
poziom: łatwy

Wykonaj dzielenie.

Wielomiany 5.08
poziom: łatwy

Wykonaj dzielenie z resztą.

Wielomiany 5.09
poziom: łatwy

Sprawdź nie wykonując dzielenia, czy wielomian jest podzielny przez.

Wielomiany 5.10
poziom: łatwy

Wyznacz liczbę, dla której wielomian jest podzielny przez dwumian.

Wielomiany 5.11
poziom: łatwy

Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu wiedząc, że jest on podzielny przez.

Wielomiany 5.12
poziom: łatwy

Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu.


Rozkład na czynniki 6.01
poziom: łatwy

Rozłóż na czynniki wielomian.

Rozkład na czynniki 6.02
poziom: łatwy

Rozłóż na czynniki wielomian.

Rozkład na czynniki 6.03
poziom: łatwy

Rozłóż na czynniki wielomian

Rozkład na czynniki 6.04
poziom: łatwy

Rozłóż na czynniki wielomian

Rozkład na czynniki 6.05
poziom: łatwy

Rozłóż na czynniki wielomian

Rozkład na czynniki 6.06
poziom: łatwy

Rozłóż na czynniki wielomian.


Wyrażenia wymierne 7.01
poziom: łatwy

Wyznacz dziedzinę wyrażenia wymiernego.

Wyrażenia wymierne 7.02
poziom: łatwy

Oblicz wartość wyrażenia wymiernego.

Wyrażenia wymierne 7.03
poziom: łatwy

Dodaj wyrażenia wymierne i.

Wyrażenia wymierne 7.04
poziom: łatwy

Wykonaj odejmowanie wyrażeń wymiernych.

Wyrażenia wymierne 7.05
poziom: łatwy

Pomnóż wyrażenia wymierne i wynik przedstaw w najprostszej postaci.

Wyrażenia wymierne 7.06
poziom: łatwy

Podziel wyrażenia wymierne i wynik przedstaw w najprostszej postaci.


Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies