Liczby


Potęgi 2.01
poziom: łatwy

Ustaw liczby w kolejności od największej do najmniejszej.

Potęgi 2.05
poziom: łatwy

Oblicz wartość wyrażenia

Potęgi 2.06
poziom: łatwy

Wykonaj działania. Wynik podaj w postaci wykładniczej. a) b)

Potęgi 2.07
poziom: trudny

Która z liczb jest większa czy?

Potęgi 2.09
poziom: łatwy

Legenda mówi, że wynalazca szachów poprosił sułtana o pozornie niewielką nagrodę: 1 ziarno pszenicy za pierwsze pole


Pierwiastki 3.01
poziom: łatwy

Zapisz w najprostszej postaci

Pierwiastki 3.02
poziom: trudny

Wypisano wszystkie dzielniki naturalne liczby 36 i z każdego z nich obliczono pierwiastek kwadratowy. Udowodnij, że

Pierwiastki 3.03
poziom: średni

Udowodnij, że liczba jest naturalna.

Pierwiastki 3.04
poziom: łatwy

Usuń niewymierność z mianownika ułamka.

Pierwiastki 3.05
poziom: łatwy

Usuń niewymierność z mianownika ułamka.

Pierwiastki 3.06
poziom: łatwy

Zapisz liczbę w najprostszej postaci: a) b) c)

Pierwiastki 3.08
poziom: średni

Zapisz liczbę w postaci potęgi o podstawie całkowitej i wykładniku wymiernym. a) b) c)


Zbiory 4.01
poziom: łatwy

Wyznacz sumę zbiorów i, jeśli a), b),

Zbiory 4.02
poziom: łatwy

Wyznacz część wspólną zbiorów i, jeśli a), b),

Zbiory 4.03
poziom: łatwy

Dane są zbiory,. Wyznacz zbiory i.

Zbiory 4.04
poziom: łatwy

Dane są zbiory,. Wyznacz zbiory,, i.

Zbiory 4.05
poziom: łatwy

Dane są zbiory,. Wyznacz zbiory,, i.


Wartość bezwzględna 8.01
poziom: łatwy

Rozwiąż równanie.

Wartość bezwzględna 8.02
poziom: łatwy

Rozwiąż równanie.

Wartość bezwzględna 8.03
poziom: łatwy

Rozwiąż równanie.

Wartość bezwzględna 8.04
poziom: łatwy

Rozwiąż równanie.

Wartość bezwzględna 8.05
poziom: łatwy

Rozwiąż nierówność. Rozwiązanie zaznacz na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna 8.06
poziom: łatwy

Rozwiąż nierówność. Rozwiązanie zaznacz na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna 8.07
poziom: łatwy

Rozwiąż nierówność. Rozwiązanie zaznacz na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna 8.08
poziom: łatwy

Rozwiąż nierówność. Rozwiązanie zaznacz na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna 8.09
poziom: łatwy

Rozwiąż nierówność. Rozwiązanie zaznacz na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna 8.10
poziom: łatwy

Rozwiąż nierówność. Rozwiązanie zaznacz na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna 8.11
poziom: łatwy

Rozwiąż nierówność. Rozwiązanie zaznacz na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna 8.12
poziom: łatwy

Rozwiąż nierówność. Rozwiązanie zaznacz na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna 8.13
poziom: łatwy

Rozwiąż nierówność. Rozwiązanie zaznacz na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna 8.14
poziom: łatwy

Rozwiąż nierówność. Rozwiązanie zaznacz na osi liczbowej.


Procenty 9.01
poziom: średni

Pewien towar kosztował w sklepie 200 zł. Najpierw podwyższono jego cenę o 20%, a następnie obniżono ją o 20%. Ile

Procenty 9.02
poziom: średni

Gabrysia przygotowała w dwu naczyniach roztwory soli. W pierwszym naczyniu były 2 kilogramy roztworu 10%, w drugim 8

Procenty 9.03
poziom: średni

Która podwyżka ceny towaru jest większa: od razu o 45% czy najpierw o 25%, a potem jeszcze o 20%?

Procenty 9.04
poziom: średni

Dwie dębowe komody kosztowały razem 3 200 zł. Jedna z nich zdrożała o 24%, a druga o 10%. Wzrost ceny pierwszej komody

Procenty 9.05
poziom: średni

Cena biletu na mecz piłki nożnej wynosiła 30 złotych. Gdy cenę tę obniżono, to okazało się, że liczba widzów wzrosła o

Procenty 9.06
poziom: trudny

W 16 kg nasion znajduje się 10% zanieczyszczeń. Ile trzeba usunąć zanieczyszczeń, aby stanowiły one 4% nasion?

Procenty 9.07
poziom: trudny

Do suszenia dostarczono 510 kg świeżych grzybów zawierających 90% wody. Po wysuszeniu grzyby zawierały 15% wody. Ile

Procenty 9.08
poziom: trudny

W Kolegium Einsteina liczba wszystkich uczniów zmniejszyła się o 10%, zaś liczba uczennic zwiększyła się z 50% do 55%

Procenty 9.09
poziom: średni

Zmieszano kwasy o stężeniach 90%, 60% i 30% w stosunku 1 : 2 : 3. Jakie jest stężenie otrzymanego kwasu?

Procenty 9.10
poziom: średni

Do jakiej wagi należy odparować 800 g 10%-owego roztworu soli leczniczej, żeby uzyskać roztwór 16%-owy?

Procenty 9.11
poziom: średni

Ile gramów wody należy dodać do 50 gramów 35%-owego roztworu kwasu solnego, żeby otrzymać kwas 10%-owy?

Procenty 9.12
poziom: trudny

W szkole nr 2 jest o 10% więcej chłopców i o 20% więcej dziewczynek niż w szkole nr 1. O ile procent więcej jest


Podzielność 10.01
poziom: średni

Liczby 4373 i 826 podzielono przez pewną liczbę naturalną i otrzymano reszty odpowiednio 8 i 7. Przez jaką liczbę

Podzielność 10.02
poziom: trudny

Pewna liczba naturalna przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2, zaś przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Jaką resztę może

Podzielność 10.03
poziom: łatwy

Wstaw w puste miejsce cyfrę, tak by dzielnikami liczby były liczby: a) 2, 3 i 5, b) 4 i 9.

Podzielność 10.04
poziom: średni

Czy liczba 72 jest dzielnikiem liczby 93845632248?

Podzielność 10.05
poziom: łatwy

Iloczyn czterech kolejnych liczb pierwszych kończy się na zero. Jakie to liczby?

Podzielność 10.06
poziom: średni

Maciek używając cyfr 1, 2, 4, 5, 7, 8 tworzył liczby dwunastocyfrowe w ten sposób, że każdej z wymienionych cyfr używał

Podzielność 10.07
poziom: średni

Czy istnieje liczba naturalna, której iloczyn cyfr wynosi 2 010?


Logarytmy 11.01
poziom: łatwy

Oblicz: a) b) c) d)

Logarytmy 11.02
poziom: łatwy

Oblicz: a) b) c) d)

Logarytmy 11.03
poziom: łatwy

Oblicz: a) b) c)

Logarytmy 11.04
poziom: średni

Niech,. Zapisz za pomocą i wyrażenie.

Logarytmy 11.05
poziom: średni

Oblicz wartość wyrażenia wiedząc, że, gdzie.

Logarytmy 11.06
poziom: łatwy

Ustaw w kolejności od najmniejszej do największej liczby:,,.

Logarytmy 11.07
poziom: łatwy

Ile wynosi, jeśli?

Logarytmy 11.08
poziom: łatwy

Ile wynosi, jeśli?

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies