Liczby

Zbiory. 1.01
poziom: łatwy

Dane są zbiory: i. Wynikiem działania jest zbiór:

Zbiory. 1.02
poziom: łatwy

Suma zbiorów i to:

Zbiory. 1.03
poziom: łatwy

Znajdź, jeśli, a

Zbiory. 1.04
poziom: średni

Dane są zbiory:, i. Zbiór jest równy:


Przedziały. 2.01
poziom: łatwy

Wynikiem działania na przedziałach jest:

Przedziały. 2.02
poziom: łatwy

Wynikiem działania na przedziałach jest:

Przedziały. 2.03
poziom: średni

,. Prawdą jest, że:


Potęgi. 3.02
poziom: średni

Największą spośród liczb,,,,, jest:

Potęgi. 3.03
poziom: łatwy

Cząsteczka wody waży około 0,00000000000000000000003 grama. Ta sama liczba w notacji wykładniczej to

Potęgi. 3.04
poziom: średni

Liczba zapisana jako potęga liczby 3 to:


Pierwiastki. 4.01
poziom: średni

Która z poniższych liczb dodana do daje w wyniku liczbę 2?

Pierwiastki. 4.02
poziom: łatwy

Liczbę można inaczej zapisać:

Pierwiastki. 4.04
poziom: średni

Jeśli usuniemy niewymierność z mianownika liczby, otrzymamy:

Pierwiastki. 4.06
poziom: łatwy

Liczbą należącą do przedziału nie jest


Wyrażenia arytmetyczne. 5.01
poziom: łatwy

Wyrażenie ma wartość

Wyrażenia arytmetyczne. 5.02
poziom: średni

Wynikiem obliczenia wyrażenia arytmetycznego jest

Wyrażenia arytmetyczne. 5.03
poziom: łatwy

Liczba jest wymierna, a liczba niewymierna. Liczbą wymierną może być:

Wyrażenia arytmetyczne. 5.04
poziom: średni

Wartość wyrażenia arytmetycznego wynosi


Ułamki dziesiętne. 6.01
poziom: średni

Liczba jest równa:

Ułamki dziesiętne. 6.02
poziom: łatwy

Rozwinięcie dziesiętne liczby to

Ułamki dziesiętne. 6.04
poziom: łatwy

Skończone rozwinięcie dziesiętne ma liczba:


Przybliżenia. 7.01
poziom: łatwy

Przybliżenie liczby do drugiego miejsca po przecinku to

Przybliżenia. 7.02
poziom: łatwy

Liczbę przybliżono do części dziesiątych. Względny błąd przybliżenia wynosi

Przybliżenia. 7.03
poziom: średni

. Liczba w przybliżeniu do setnych części wynosi

Przybliżenia. 7.04
poziom: łatwy

Wyznacz liczbę, której przybliżenie z niedomiarem wynosi, a bezwzględny błąd przybliżenia


Wartość bezwzględna. 8.02
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania jest liczba 7. Drugim rozwiązaniem jest:

Wartość bezwzględna. 8.03
poziom: łatwy

Liczba jest równa:

Wartość bezwzględna. 8.04
poziom: łatwy

Liczba jest równa:

Wartość bezwzględna. 8.05
poziom: łatwy

Zbiór pokazany na poniższym rysunku można opisać nierównością:

Wartość bezwzględna. 8.06
poziom: łatwy

Zbiór pokazany na poniższym rysunku można opisać nierównością:

Wartość bezwzględna. 8.07
poziom: łatwy

Zbiór pokazany na poniższym rysunku można opisać nierównością:

Wartość bezwzględna. 8.08
poziom: łatwy

Zbiór pokazany na poniższym rysunku można opisać nierównością:


Procenty. 9.01
poziom: średni

Cenę pewnego towaru podwyższono o 20%, a następnie obniżono o 20%. Cena końcowa towaru jest od ceny pierwotnej o

Procenty. 9.02
poziom: łatwy

72% pewnej liczby wynosi 180. Ta liczba to

Procenty. 9.03
poziom: łatwy

Michał dostał 10% podwyżki i teraz zarabia 5500 zł. Przed podwyżką zarabiał

Procenty. 9.04
poziom: średni

Łukasz w dobrym dla siebie roku 2011 dostał dwie podwyżki: pierwszą i drugą o 20%. Na koniec roku zarabia więc o


Podzielność. 10.01
poziom: łatwy

Największą liczbą 3-cyfrową podzielną przez 18 jest

Podzielność. 10.02
poziom: łatwy

Zbiorem wszystkich dzielników liczby 72 jest

Podzielność. 10.03
poziom: łatwy

Liczba dzieli się przez

Podzielność. 10.04
poziom: średni

Liczba nie jest podzielna przez

Podzielność. 10.5
poziom: łatwy

Liczba 2387521440 nie jest podzielna przez

Podzielność. 10.6
poziom: łatwy

Aby liczba była podzielna przez 9, w puste miejsce trzeba wstawić:


Logarytmy. 11.01
poziom: średni

Wartość wyrażenia wynosi

Logarytmy. 11.02
poziom: średni

Liczba wynosi

Logarytmy. 11.03
poziom: trudny

Wyrażenie ma wartość

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies