Kinematyka

Podstawowe pojęcia kinematyczne. 2.01
poziom: łatwy

Samochód przez połowę czasu jechał z prędkością 60 km/h, a drugą połowę z prędkością 40 km/h. Średnia prędkość na całej

Podstawowe pojęcia kinematyczne. 2.02
poziom: łatwy

Samochód przez połowę drogi jechał z prędkością 60 km/h, a drugą połowę z prędkością 40 km/h. Średnia prędkość na całej

Podstawowe pojęcia kinematyczne. 2.03
poziom: łatwy

Motocykl zwiększył swą prędkość z 5 m/s na 25 m/s w ciągu 10 s. Przyspieszenie motocykla wyniosło:

Podstawowe pojęcia kinematyczne. 2.04
poziom: łatwy

W ruchu przyspieszonym wektory prędkości i przyspieszenia są skierowane:

Podstawowe pojęcia kinematyczne. 2.05
poziom: łatwy

W ruchu opóźnionym wektory prędkości i przyspieszenia są skierowane:

Podstawowe pojęcia kinematyczne. 2.06
poziom: łatwy

Rowerzysta jechał przez 0,5 h z prędkością 16 km/h a przez 1,5 h z prędkością 10 km/h. Średnia prędkość rowerzysty na


Ruch jednostajny. 3.01
poziom: łatwy

Samochody wyruszają jednocześnie z dwóch miejscowości oddalonych od siebie o 450 km i jadą naprzeciw siebie. Ich

Ruch jednostajny. 3.02
poziom: łatwy

Pociąg przejeżdża przez most z prędkością 36 km/h. Most ma długość 0,5 km. Czas przejazdu od momentu wjechania

Ruch jednostajny. 3.03
poziom: łatwy

Ze skrzyżowania ruszają dwa samochody z prędkościami 60 km/h i 80 km/h. Jadą ulicami, które są do siebie prostopadłe.

Ruch jednostajny. 3.04
poziom: łatwy

Ciała znajdują się w odległości 300 m od siebie i poruszają się wzdłuż prostej je łączącej tak, jak pokazano na

Ruch jednostajny. 3.05
poziom: łatwy

Ciała znajdują się w odległości 300 m od siebie i poruszają się wzdłuż prostej je łączącej tak, jak pokazano na

Ruch jednostajny. 3.06
poziom: łatwy

Michał jedzie na wschód z prędkością km/h. Jednocześnie z nim, z tego samego miejsca wyrusza Łukasz trasą nachyloną do

Ruch jednostajny. 3.07
poziom: łatwy

Michał jedzie po prostoliniowej trasie z prędkością 120 km/h. Gdy Michał jest w miejscowości A, Łukasz jest 60 km za tą


Prawo dodawania prędkości. 4.01
poziom: łatwy

Dwa samochody jadą naprzeciw siebie po prostoliniowym odcinku trasy z prędkościami 110 km/h i 70 km/h. Samochody te

Prawo dodawania prędkości. 4.02
poziom: łatwy

Dwa samochody jadą w tym samym kierunku po prostoliniowym odcinku trasy z prędkościami 120 km/h i 90 km/h. Ich względna

Prawo dodawania prędkości. 4.03
poziom: łatwy

Michał jedzie pociągiem, a na peronie stoi Łukasz. Michał wypuścił piłkę. Spadła ona swobodnie. Jej torem jest:

Prawo dodawania prędkości. 4.04
poziom: łatwy

Łódka płynie prostopadle do brzegu rzeki z prędkością v względem wody. Woda w rzece płynie z prędkością u względem

Prawo dodawania prędkości. 4.05
poziom: łatwy

W dół rzeki z prędkością 8 m/s (mierzoną względem brzegu) płynie motorówka. Nurt rzeki płynie z prędkością 2 m/s. Z

Prawo dodawania prędkości. 4.06
poziom: łatwy

Łukasz upuścił piłkę w jadącym w prawo wagonie. Piłka spadła swobodnie. Jej tor w układzie odniesienia związanym z

Prawo dodawania prędkości. 4.07
poziom: łatwy

Łukasz upuścił piłkę w jadącym w prawo wagonie. Piłka spadła swobodnie. Jej tor w układzie odniesienia związanym z

Prawo dodawania prędkości. 4.08
poziom: łatwy

Po wirującej płycie gramofonowej idzie wzdłuż promienia ze stałą prędkością względem płyty biedronka. Gramofon znajduje


Ruch jednostajnie zmienny. 5.01
poziom: łatwy

Jaką prędkość ma ciało poruszające się przez 40 s z przyspieszeniem 0,25 m/s, jeżeli jego początkowa prędkość wynosił

Ruch jednostajnie zmienny. 5.02
poziom: łatwy

Po jakim czasie ciało poruszające się ruchem jednostajnie opóźnionym z przyspieszeniem 0,75 m/s, mające na początku

Ruch jednostajnie zmienny. 5.03
poziom: łatwy

Zależność drogi od czasu dla pewnego ruchu wyraża się wzorem. Jest to ruch:

Ruch jednostajnie zmienny. 5.04
poziom: łatwy

Ciało o prędkości początkowej 4 m/s poruszało się przez 10 s z przyspieszeniem 0,6 m/s. Średnia prędkość tego ciała w

Ruch jednostajnie zmienny. 5.05
poziom: łatwy

Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej. W pierwszej sekundzie przebywa drogę 3

Ruch jednostajnie zmienny. 5.06
poziom: łatwy

Ciało spada z wysokości 180 m z przyspieszeniem ziemskim m/s. Czas spadania wyniesie:

Ruch jednostajnie zmienny. 5.07
poziom: łatwy

Droga w pewnym ruchu jednostajnie przyspieszonym zależy od czasu wg wzoru. Prędkość początkowa i przyspieszenie mają


Wykresy. 6.01
poziom: łatwy

Na wykresie przedstawiono zależność prędkości pewnego ciała od czasu. Przyspieszenie tego ciała wynosi:

Wykresy. 6.02
poziom: łatwy

Wykres przedstawia zależność prędkości od czsu dla ruchu pewnego ciała. Droga przebyta przez ciało w ciągu 3 s wynosi:

Wykresy. 6.03
poziom: łatwy

Z wykresu wynika, że prędkość ciała była największa w:


Ruch po okręgu. 7.01
poziom: łatwy

Z jaką prędkością porusza się punkt dysku twardego, odległy o 4 cm od osi obrotu? Dysk obraca się 7200 razy na minutę.

Ruch po okręgu. 7.02
poziom: łatwy

Prędkość kątowa wskazówki minutowej jest od prędkości kątowej wskazówki godzinowej

Ruch po okręgu. 7.03
poziom: łatwy

Prędkość kątowa obrotu Ziemi wynosi:

Ruch po okręgu. 7.04
poziom: łatwy

Ciało porusza się po okręgu o promieniu 80 cm ze stałym przyspieszeniem dośrodkowym 80 m/s. Prędkość ciała wynosi:

Ruch po okręgu. 7.05
poziom: łatwy

Kierunki prędkości i przyspieszenia w jednostajnym ruchu po okręgu poprawnie przedstawia rysunek:

Ruch po okręgu. 7.06
poziom: łatwy

Koło toczy się bez poślizgu. Prędkość jego środka wynosi 4 m/s. Punkty A i B (w momencie widocznym na rysunku)

Ruch po okręgu. 7.07
poziom: łatwy

Koło toczy się bez poślizgu. Prędkość jego najwyższego punktu (rys.) jest równa 10 m/s. Jego środek O i punkt A


Rzuty. 8.01
poziom: łatwy

Michał rzucił piłkę pionowo do góry z prędkością. Przyjmujemy, że przyspieszenie ziemskie wynosi. Piłka wróci do

Rzuty. 8.02
poziom: łatwy

Łukasz wyrzucił kamień pionowo w górę z prędkością. Przyspieszenie ziemskie wynosi. Maksymalna wysokość, na jaką

Rzuty. 8.03
poziom: łatwy

Kamil rzucił piłkę pionowo w górę z prędkością początkową 20 m/s. Prędkość piłki w połowie drogi do najwyższego punktu

Rzuty. 8.04
poziom: łatwy

Piłka spada swobodnie z wysokości 80 m. Prędkość, z jaką piłka uderzy w ziemię wynosi:

Rzuty. 8.05
poziom: łatwy

Jeden kamień wyrzucono z powierzchni ziemi z pionowo skierowaną prędkością. Drugi kamień wypuszczono swobodnie z

Rzuty. 8.06
poziom: łatwy

Czas lotu w rzucie pionowym z prędkością początkową obliczymy ze wzoru:

Rzuty. 8.07
poziom: łatwy

Maksymalną wysokość wzniesienia się ciała w rzucie pionowym z powierzchni ziemi z prędkością początkową możemy obliczyć

Rzuty. 8.08
poziom: łatwy

Ciało wyrzucono pionowo do góry z prędkością. Jego prędkość zmaleje do połowy na wysokości:

Rzuty. 8.09
poziom: łatwy

Ciało wyrzucono pionowo do góry z prędkością. Jego prędkość zmaleje do połowy na wysokości:

Rzuty. 8.10
poziom: łatwy

Ciało wyrzucono poziomo z prędkością początkową z wysokości h. Czas lotu tego ciała wyraża się wzorem:

Rzuty. 8.11
poziom: łatwy

Ciało wyrzucono poziomo z prędkością początkową z wysokości h. Zasięg tego rzutu wyraża się wzorem:

Rzuty. 8.12
poziom: łatwy

Po jakim czasie piłka wyrzucona poziomo z prędkością 10 m/s z wieży o wysokości 10 m spadnie na ziemię?

Rzuty. 8.13
poziom: łatwy

Grzegorz wyrzucił kamień w kierunku poziomym z prędkością 15 m/s z pionowego zbocza o wysokości 80 m. Jak daleko od

Rzuty. 8.14
poziom: łatwy

Z wysokości m wyrzucono nieznany przedmiot ze skierowaną poziomo prędkością m/s. Przedmiot ten uderzył w ziemię z

Rzuty. 8.15
poziom: łatwy

Pod jakim kątem uderzy w ziemię piłka wyrzucona poziomo z prędkością 10 m/s, z wysokości 15 m?

Rzuty. 8.16
poziom: łatwy

Anastazy rzuca poziomo piłkę z 20-metrowej wieży z prędkością 10 m/s. Jednocześnie ustawiony w odległości 10 m od wieży

Rzuty. 8.17
poziom: łatwy

Czas lotu w rzucie ukośnym z prędkością początkową pod kątem można obliczyć ze wzoru:

Rzuty. 8.18
poziom: łatwy

Zasięg w rzucie ukośnym z prędkością początkową pod kątem można obliczyć ze wzoru:

Rzuty. 8.19
poziom: łatwy

Maksymalną wysokość w rzucie ukośnym z prędkością początkową pod kątem można obliczyć ze wzoru:

Rzuty. 8.20
poziom: łatwy

Największy zasięg rzutu przy ustalonej prędkości początkowej uzyskamy rzucając pod kątem:

Rzuty. 8.21
poziom: łatwy

Pocisk wystrzelony pod kątem z prędkością m/s upadnie na ziemię po czasie: (oporu powietrza nie uwzględniamy, bo i jak)

Rzuty. 8.22
poziom: łatwy

Jeśli wyrzucimy kamień z prędkością 15 m/s pod kątem do poziomu, to wzniesie się on maksymalnie na wysokość:

Rzuty. 8.23
poziom: łatwy

Cel znajduje się w odległości 3200 m od armaty. Prędkość pocisków wynosi 200 m/s. Pod jakim kątem trzeba strzelić, by

Rzuty. 8.24
poziom: łatwy

Piłkarz kopnął piłkę z prędkością 30 m/s pod kątem do poziomu. Piłka wylądowała w odległości

Rzuty. 8.25
poziom: łatwy

Ciało wyrzucono ukośnie. Wzniosło się maksymalnie na wysokość 5 m. Jak długo leciało ciało?

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies