Zasady zachowania w mechanice

Zasada zachowania pędu. 1.01
poziom: łatwy

Meteor o masie 1 g porusza się z prędkością 30 km/s. Słoń o masie 3 t przemieszcza się z prędkością 10 cm/s. Pęd słonia

Zasada zachowania pędu. 1.02
poziom: łatwy

Ciało o masie 3 kg i prędkości 8 m/s uderza w spoczywające ciało o masie 12 kg. Ciała sklejają się (zderzają się

Zasada zachowania pędu. 1.03
poziom: łatwy

Jacek i Placek stoją obok siebie na lodowisku. Nagle Jacek o masie 65 kg popchnął Placka o masie 85 kg nadając mu

Zasada zachowania pędu. 1.04
poziom: łatwy

Ciało o masie 7 kg porusza się z prędkością 4 m/s i zderza się doskonale niesprężyście ze spoczywającym ciałem o masie

Zasada zachowania pędu. 1.05
poziom: łatwy

Po tej samej prostej, w tym samym kierunku poruszają się dwa ciała: pierwsze o masie 5 kg i prędkości 3 m/s, a za nim

Zasada zachowania pędu. 1.06
poziom: łatwy

Ciało o masie porusza się z prędkością i zderza doskonale niesprężyście z ciałem o masie i prędkości skierowanej

Zasada zachowania pędu. 1.07
poziom: łatwy

Pocisk o masie 0,01 kg porusza się z prędkością 500 m/s. Przebija spoczywającą kulę o masie 0,5 kg i porusza się dalej


Praca i moc. 2.01
poziom: łatwy

Ciało o masie 2 kg jest podnoszone z przyspieszeniem na wysokość 10 m. Wykonano przy tym pracę:

Praca i moc. 2.02
poziom: łatwy

Jednostką pracy jest:

Praca i moc. 2.03
poziom: łatwy

Jacek ciągnął sanki działając siłą 28 N na odległość 50 m po poziomym podłożu. Sznurek był nachylony do podłoża pod

Praca i moc. 2.04
poziom: łatwy

Praca siły dośrodkowej F działającej na ciało o masie m w ruchu jednostajnym po okręgu o promieniu R w czasie jednego

Praca i moc. 2.05
poziom: łatwy

Sportowiec o masie 75 kg podczas skoku wzwyż osiąga przy odbiciu prędkość 6 m/s w czasie 0,03 sekundy. Średnia moc

Praca i moc. 2.06
poziom: łatwy

Ciało porusza się pod wpływem stałej siły. Jeżeli prędkość początkowa była równa zero, to prace wykonane w drugiej i

Praca i moc. 2.07
poziom: łatwy

W pewnym momencie siła ciągu silnika samochodowego wynosi 2500 N, a jego prędkość 108 km/h. Moc silnika w tym momencie

Praca i moc. 2.08
poziom: łatwy

Jaką pracę trzeba wykonać, by zbudować stos cegieł widoczny na rysunku. Masa każdej cegły wynosi m, a wysokość h?


Zasada zachowania energii. 3.01
poziom: łatwy

Ptak o masie 0,5 kg leci z prędkością 72 km/h na wysokości 20 m. Jego energia mechaniczna wynosi:

Zasada zachowania energii. 3.02
poziom: łatwy

Na ziemi stoi pionowo słup o masie 80 kg i wysokości 3 m. Jego energia potencjalna względem ziemi wynosi:

Zasada zachowania energii. 3.03
poziom: łatwy

Na spoczywające początkowo ciało działa stała siła. Zależność energii kinetycznej tego ciała od czasu przedstawia

Zasada zachowania energii. 3.04
poziom: łatwy

Ciało spada z wysokości h. Zależność energii potencjalnej od przebytej drogi przedstawia wykres:

Zasada zachowania energii. 3.05
poziom: łatwy

Ciało spada z wysokości h. Zależność energii potencjalnej ciała od czasu przedstawia wykres:

Zasada zachowania energii. 3.06
poziom: łatwy

Ciało wyrzucono z powierzchni ziemi z prędkością 30 m/s pionowo w górę. Jeśli nie ma oporu powietrza, ciało to wzniesie

Zasada zachowania energii. 3.07
poziom: łatwy

Gdy ciało o masie 0,5 kg wisi na sprężynie, ta rozciąga się o 5 cm. Energia sprężyny rozciągniętej o 10 cm wynosi:

Zasada zachowania energii. 3.08
poziom: łatwy

Dwa ciała o masach M i m połączono linką przerzuconą przez bloczek i położono na gładkim stole jak pokazuje rysunek.

Zasada zachowania energii. 3.09
poziom: łatwy

Z pistoletu sprężynowego dla dzieci o ustawionej poziomo lufie wystrzelono pocisk o masie 5 g. Sprężyna pistoletu ma


Twierdzenie o pracy i energii. 4.01
poziom: łatwy

Ciało o masie 10 kg poruszające się z prędkością 20 m/s zostało spowolnione przez siłę 30 N skierowaną przeciwnie do

Twierdzenie o pracy i energii. 4.02
poziom: łatwy

Pocisk o masie 10 g lecący z prędkością 800 m/s przebił ścianę o grubości 10 cm i leciał dalej z prędkości,ą 400 m/s.

Twierdzenie o pracy i energii. 4.03
poziom: łatwy

Samochód o masie 1087 kg jedzie z prędkością 72 km/h. Kierowca widzi przeszkodę i hamuje. Ile wyniosła droga hamowania,

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies