Dynamika punktu materialnego

Zasady dynamiki. 1.01
poziom: łatwy

Na ciało o masie m = 7 kg działają siły widoczne na rysunku, W pewnym momencie ciało ma prędkość v = 6 m/s. Po 10 s

Zasady dynamiki. 1.02
poziom: łatwy

Dwa ciała o masach 3 kg i 8 kg działają na siebie siłami i są to jedyne siły działające na te ciała. Pierwsze porusza

Zasady dynamiki. 1.03
poziom: łatwy

Na spoczywające ciało o masie 5 kg działa stała siła o wartości 12 N. Prędkość ciała po 8 s ruchu wyniesie:

Zasady dynamiki. 1.04
poziom: łatwy

Na ciało o masie 3 kg poruszające się z prędkością 6 m/s zaczyna działać stała co do kierunku siła o wartości 4 N. Jest

Zasady dynamiki. 1.05
poziom: łatwy

Wektor przyspieszenia nie może być skierowany:

Zasady dynamiki. 1.06
poziom: łatwy

Na ciało o masie 5 kg działają dwie wzajemnie prostopadłe siły. Jedna z nich ma wartość 12 N. Ciało porusza się z

Zasady dynamiki. 1.07
poziom: średni

Lina zsuwa się ze stołu bez tarcia. Jej ruch jest:

Zasady dynamiki. 1.08
poziom: łatwy

Na wykresie pokazano zależność prędkości od czasu dla ciała o masie. Siła wypadkowa działająca na ciało jest równa:


Siła ciężkości. 2.01
poziom: łatwy

Siła ciężkości na Księżycu jest 6 razy mniejsza niż na Ziemi. Zatem maksymalna wysokość wzniesienia się ciała

Siła ciężkości. 2.02
poziom: łatwy

Ciało o masie 4 kg zawieszone na lince jest podnoszone pionowo do góry z przyspieszeniem. Siła naprężająca linkę

Siła ciężkości. 2.03
poziom: łatwy

Jeżeli nie pominiemy siły oporu powietrza, to siły działające na ciało wyrzucone ukoście poprawnie przedstawiono na

Siła ciężkości. 2.04
poziom: łatwy

Masa sanek wynosi 7 kg. Michał popycha je działając siłą 30 N skierowaną pod kątem do poziomu w dół. Siła, z jaką sanki

Siła ciężkości. 2.05
poziom: średni

Ciała o masach m i M są połączone nierozciągliwą nicią. Nić jest przerzucona przez bloczek, jak pokazano na


Tarcie i opór ośrodka. 3.01
poziom: łatwy

Samochód porusza się z prędkością 72 km/h. Współczynnik tarcia opon o nawierzchnię wynosi 0,5. Minimalna droga

Tarcie i opór ośrodka. 3.02
poziom: łatwy

Deskę o masie 0,5 kg przykładamy do pionowej ściany. Współczynnik tarcia statycznego deski o ścianę wynosi 0,3. Jaka co

Tarcie i opór ośrodka. 3.03
poziom: łatwy

Ciało, któremu nadano prędkość 12 m/s przesuwa się po poziomej powierzchni i do chwili zatrzymania się (pod wpływem

Tarcie i opór ośrodka. 3.04
poziom: łatwy

Na ciało o masie 6 kg poruszające się ze stałą prędkością 4 m/s działa pozioma siła 15 N. Współczynnik tarcia ciała o

Tarcie i opór ośrodka. 3.05
poziom: łatwy

Ciało pod wpływem przyłożonej poziomo siły N porusza się z przyspieszeniem. Jeśli przyłożyć siłę N, ciało porusza się


Siła sprężystości. 4.01
poziom: łatwy

Dwie sprężyny o współczynnikach sprężystości i połączono szeregowo (jak na rysunku). Całkowity (wypadkowy) współczynnik

Siła sprężystości. 4.02
poziom: łatwy

Dwie sprężyny o współczynnikach sprężystości i połączono równolegle (jak na rysunku). Całkowity (wypadkowy)


Układy mechaniczne. 5.01
poziom: łatwy

Ciała o masach 4 kg i 6 kg są połączone sznurkiem. Na ciało o masie 6 kg działa pozioma siła 20 N. Na ciała nie działa

Układy mechaniczne. 5.02
poziom: łatwy

Z równi pochyłej o kącie nachylenia zsuwa się bez tarcia ciało o masie 2 kg. Jego przyspieszenie wynosi:

Układy mechaniczne. 5.03
poziom: łatwy

Z równi o kącie nachylenia zsuwa się bez tarcia ciało o masie m. Przyspieszenie ziemskie wynosi g. Przyspieszenie

Układy mechaniczne. 5.04
poziom: łatwy

Ciało o masie zsuwa się z równi pochyłej o kącie nachylenia. Współczynnik tarcia ciała o równię wynosi,

Układy mechaniczne. 5.05
poziom: łatwy

Na gładkim stole leży ciało o masie 4 kg. Do tego ciała jest przywiązane nitką przerzuconą przez bloczek (jak na

Układy mechaniczne. 5.06
poziom: łatwy

Na gładkim stole leży ciało o masie M. Do tego ciała jest przywiązane nitką przerzuconą przez bloczek (jak na rysunku)

Układy mechaniczne. 5.07
poziom: łatwy

Na stole leży ciało o masie M. Współczynnik tarcia tego ciała o stół wynosi f. Do tego ciała jest przywiązane nitką

Układy mechaniczne. 5.08
poziom: łatwy

Na stole leży ciało o masie 4 kg. Współczynnik tarcia tego ciała o stół wynosi 0,3. Do tego ciała jest przywiązane


Siły w ruchu po okręgu. 6.01
poziom: łatwy

Ciało o masie 4 kg porusza się po okręgu o promieniu 0,5 m. Siła, która go do tego zmusza ma wartość 200 N. Prędkość

Siły w ruchu po okręgu. 6.02
poziom: łatwy

Samochód o masie 900 kg wjeżdża we wgłębienie terenu, które ma kształt okręgu o promieniu 100 m. W najniższym punkcie

Siły w ruchu po okręgu. 6.03
poziom: łatwy

Samochód o masie 1000 kg wjeżdża na wypukły kolisty most, o promieniu 50 m. W najwyższym punkcie tego mostu prędkość

Siły w ruchu po okręgu. 6.04
poziom: łatwy

Księżyc wokół Ziemi porusza się po (mniej więcej) okręgu pod wpływem siły:

Siły w ruchu po okręgu. 6.05
poziom: łatwy

Ciało o masie 2,5 kg kładziemy na tarczy wirującej wokół pionowej osi obrotu z prędkością kątową. Współczynnik tarcia

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies