Równania i nierówności

Równania liniowe. 1.01
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania jest

Równania liniowe. 1.02
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania

Równania liniowe. 1.03
poziom: łatwy

Rozwiązanie równania to

Równania liniowe. 1.04
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania jest

Równania liniowe 1.05
poziom: łatwy

Rozwiązanie równania to

Równania liniowe 1.06
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania jest

Równania liniowe 1.07
poziom: średni

Rozwiązanie równania to

Równania liniowe 1.08
poziom: łatwy

Dla jakich a i b równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań?

Równania liniowe 1.10
poziom: średni

Rozwiązanie równania to


Nierówności liniowe. 2.01
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest przedział

Nierówności liniowe. 2.02
poziom: łatwy

Rozwiązanie nierówności poprawnie zaznaczono na osi liczbowej przedstawionej na rysunku:

Nierówności liniowe. 2.03
poziom: łatwy

Zbiorem rozwiązań nierówności jest

Nierówności liniowe. 2.04
poziom: łatwy

Spośród liczb ze zbioru nierówność spełniają

Nierówności liniowe 2.05
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest

Nierówności liniowe 2.09
poziom: średni

Poniższy rysunek przedstawia rozwiązanie nierówności:

Nierówności liniowe 2.11
poziom: łatwy

Podaj największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność


Układy równań liniowych. 3.01
poziom: łatwy

Rozwiązaniem układu równań jest para liczb

Układy równań liniowych. 3.02
poziom: łatwy

Aby układ równań miał nieskończenie wiele rozwiązań, liczby i muszą mieć wartości

Układy równań liniowych. 3.03
poziom: łatwy

Rozwiązaniem układu jest para

Układy równań liniowych. 3.04
poziom: łatwy

Aby układ był sprzeczny i muszą być:

Układy równań liniowych 3.05
poziom: łatwy

Równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań. Jednym z nich nie jest

Układy równań liniowych 3.06
poziom: łatwy

Rozwiązaniem układu równań jest

Układy równań liniowych 3.07
poziom: średni

Rozwiązaniem układu jest liczba wynosi:

Układy równań liniowych 3.08
poziom: łatwy

Graficzne rozwiązanie układu równań pokazuje rysunek

Układy równań liniowych 3.09
poziom: średni

Na powyższym rysunku przedstawiono graficzne rozwiązanie układu równań:

Układy równań liniowych 3.10
poziom: łatwy

Poniższy rysunek jest ilustracją układu równań:

Układy równań liniowych 3.11
poziom: łatwy

Poniższy rysunek jest ilustracją układu równań:


Równania kwadratowe. 4.01
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania jest

Równania kwadratowe. 4.02
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania jest

Równania kwadratowe. 4.03
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania jest

Równania kwadratowe. 4.04
poziom: łatwy

Równanie nie ma rozwiązań rzeczywistych. Z tego wynika, że należy do zbioru

Równania kwadratowe 4.05
poziom: łatwy

Rozwiązanie równania jest:

Równania kwadratowe 4.06
poziom: łatwy

Rozwiązanie równania to

Równania kwadratowe 4.08
poziom: łatwy

Rozwiązanie równania to

Równania kwadratowe 4.09
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania

Równania kwadratowe 4.10
poziom: łatwy

Liczby i są rozwiązaniami równania

Równania kwadratowe 4.11
poziom: średni

Jednym z rozwiązań równania jest. Drugim rozwiązaniem twgo równania jest liczba


Nierówności kwadratowe. 5.01
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe. 5.02
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe. 5.03
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe. 5.04
poziom: łatwy

Nierówność nie ma rozwiązań dla należącego do zbioru

Nierówności kwadratowe 5.05
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.06
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.07
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.08
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.09
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.10
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.11
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.12
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.13
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.14
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.15
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.16
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.17
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór

Nierówności kwadratowe 5.18
poziom: łatwy

Rozwiązaniem nierówności jest zbiór


Układy równań kwadratowych. 6.04
poziom: średni

Poprawne rozwiązanie graficzne układu przedstawia rysunek

Układy równań kwadratowych. 6.05
poziom: trudny

Układ równań spełniają pary liczb:

Układy równań kwadratowych. 6.06
poziom: średni

Graficzne rozwiązanie układu równań poprawnie przedstawia rysunek:

Układy równań kwadratowych 6.07
poziom: średni

Rozwiązanie układu równań to

Układy równań kwadratowych 6.08
poziom: średni

Rozwiązanie układu równań to


Równania wielomianowe. 7.01
poziom: łatwy

Równanie jest spełnione przez liczby

Równania wielomianowe. 7.02
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania są liczby

Równania wielomianowe. 7.03
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania jest

Równania wielomianowe. 7.04
poziom: łatwy

Rozwiązaniami równania są liczby. Współczynniki i są równe

Równania wielomianowe. 7.05
poziom: łatwy

Liczba rozwiązań równania wynosi:

Równania wielomianowe 7.06
poziom: średni

Liczba rozwiązań równania wynosi

Równania wielomianowe 7.07
poziom: średni

Pioerwiastkami równania są

Równania wielomianowe 7.08
poziom: łatwy

Rozwiązanie równania to

Równania wielomianowe 7.09
poziom: łatwy

Rozwiązanie równania to

Równania wielomianowe 7.10
poziom: łatwy

Rozwiązaniami równania są

Równania wielomianowe 7.11
poziom: łatwy

Rozwiązaniami równania są

Równania wielomianowe 7.12
poziom: łatwy

Rozwiązaniami równania są liczby


Równania wymierne. 8.01
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania jest

Równania wymierne. 8.02
poziom: łatwy

Liczby spełniające równanie to

Równania wymierne. 8.03
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania jest

Równania wymierne. 8.04
poziom: łatwy

Rozwiązania równania to

Równania wymierne 8.05
poziom: łatwy

Rozwiązaniem równania są liczby

Równania wymierne 8.06
poziom: łatwy

Pierwiastkami równania są liczby

Równania wymierne 8.07
poziom: łatwy

Rozwiązaniami równania są liczby


Zadania z treścią. 9.01
poziom: łatwy

Ile soli trzeba dodać do 100 g dziesięcioprocentowego roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%?

Zadania z treścią. 9.02
poziom: łatwy

Łączny koszt pierwszego i drugiego tomu książki był równy 190 zł. Cena pierwszego tomu została obniżona o 20%, a cena

Zadania z treścią. 9.03
poziom: łatwy

Dopisując po prawej stronie pewnej liczby naturalnej cyfrę 6 powiększyliśmy ją o 249. Jakie równanie pozwala obliczyć

Zadania z treścią. 9.04
poziom: łatwy

Ile trzeba wziąć trzydziestoprocentowego roztworu kwasu, a ile sześćdziesięcioprocentowego, aby po zmieszaniu otrzymać

Zadania z treścią. 9.05
poziom: łatwy

W sklepie pierwszego dnia sprzedano 20% towaru, a drugiego 30% reszty. Jaki procent początkowej ilości towaru stanowi

Zadania z treścią. 9.06
poziom: łatwy

Turysta przeszedł 105 km. Gdyby na tę podróż zużył o dwa dni więcej, to w ciągu dnia mógłby przechodzić o 6 km mniej.

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies