Wyrażenia algebraiczne

Jednomiany. 1.01
poziom: łatwy

Jednomian po uporządkowaniu przyjmie postać

Jednomiany. 1.02
poziom: łatwy

Dane są trzy pary jednomianów: a) i b) i c) i Jednomiany podobne są w parach

Jednomiany. 1.03
poziom: łatwy

Wartość jednomianu dla i jest równa

Jednomiany. 1.04
poziom: łatwy

a) b) c) d) Spośród powyższych jednomianów do jednomianu podobne są


Wyrażenia algebraiczne. 2.02
poziom: łatwy

Pierwiastek kwadratowy z iloczynu sumy zmiennych i i ich różnicy to w postaci wyrażenia algebraicznego:

Wyrażenia algebraiczne. 2.04
poziom: łatwy

Wartość wyrażenia algebraicznego dla i wynosi

Wyrażenia algebraiczne 2.05
poziom: średni

Rysunek przedstawia sklejony z drewnianych patyczków model czterech połączonych sześcianów. Ile potrzeba patyczków, aby

Wyrażenia algebraiczne 2.06
poziom: średni

W dolnym wierszu tabeli są wartości wyrażenia algebraicznego dla kolejnych liczb naturalnych (podstawiamy kolejne

Wyrażenia algebraiczne 2.07
poziom: łatwy

Zapisz liczbę większą o 10 od liczby trzy razy mniejszej od.

Wyrażenia algebraiczne 2.08
poziom: łatwy

Wartość wyrażenia dla jest równa

Wyrażenia algebraiczne 2.09
poziom: średni

Dla oraz wartość wyrażenia jest równa


Sumy algebraiczne. 3.01
poziom: łatwy

Po przeprowadzeniu redukcji wyrazów podobnych wyrażenie ma postać

Sumy algebraiczne. 3.02
poziom: średni

Dane są trzy wielomiany,,. jest równy

Sumy algebraiczne. 3.03
poziom: łatwy

Wynikiem działań na sumach algebraicznych jest

Sumy algebraiczne. 3.04
poziom: łatwy

Mnożenie daje wynik

Sumy algebraiczne 3.05
poziom: łatwy

Kierowca przejechał pierwszego dnia x km, drugiego dnia o 100 km więcej, a trzeciego dnia trzy razy więcej niż

Sumy algebraiczne 3.06
poziom: łatwy

Ola ma a lat i jest najstarsza z rodzeństwa. Renata jest o rok młodsza od Oli, Michał o 3 lata młodszy, Dorota o 6 lat,

Sumy algebraiczne 3.07
poziom: łatwy

Wyrażenie zapisane w najprostszej postaci będzie miało postać:

Sumy algebraiczne 3.08
poziom: łatwy

Wynikiem mnożenia jest:

Sumy algebraiczne 3.09
poziom: średni

Wynikiem mnożenia jest

Sumy algebraiczne 3.10
poziom: łatwy

Po wymnożeniu i redukcji wyrazów podobnych wyrażenie przyjmie postać:


Wzory skróconego mnożenia. 4.01
poziom: łatwy

to po podniesieniu do kwadratu

Wzory skróconego mnożenia. 4.04
poziom: łatwy

Wyrażenie jest równe

Wzory skróconego mnożenia. 4.05
poziom: łatwy

Sumę można zapisać jako

Wzory skróconego mnożenia. 4.06
poziom: łatwy

Wyrażenie można zapisać jako

Wzory skróconego mnożenia. 4.07
poziom: łatwy

Wyrażenie można zapisać w postaci:

Wzory skróconego mnożenia 4.11
poziom: średni

zapisane w postaci sumy algebraicznej to:

Wzory skróconego mnożenia 4.12
poziom: łatwy

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie jest równe

Wzory skróconego mnożenia 4.13
poziom: łatwy

Wyrażenie jest równe wyrażeniu

Wzory skróconego mnożenia 4.14
poziom: łatwy

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie jest po uproszczeniu równe

Wzory skróconego mnożenia 4.15
poziom: średni

Równość jest prawdziwa dla:

Wzory skróconego mnożenia 4.17
poziom: średni

zapisane w postaci iloczynu to:

Wzory skróconego mnożenia 4.18
poziom: średni

Wyrażenie zapisane w postaci iloczynu to:


Wielomiany. 5.01
poziom: łatwy

Stopień wielomianu wynosi

Wielomiany. 5.02
poziom: średni

Wyraz wolny wielomianu wynosi

Wielomiany. 5.03
poziom: trudny

Suma współczynników wielomianu wynosi

Wielomiany. 5.04
poziom: łatwy

Wynikiem działania jest

Wielomiany. 5.05
poziom: trudny

Wielomiany oraz są identyczne dla równego

Wielomiany. 5.06
poziom: średni

Warunki i spełnia wielomian

Wielomiany 5.07
poziom: łatwy

Dane są wielomiany i Suma wynosi

Wielomiany 5.08
poziom: łatwy

Dane są wielomiany i. Wielomian wynosi

Wielomiany 5.09
poziom: łatwy

Dane są wielomiany i. Po ich pomnożeniu otrzymujemy wielomian:

Wielomiany 5.10
poziom: średni

Wynikiem dzielenia jest wielomian:

Wielomiany 5.11
poziom: trudny

W wyniku dzielenia otrzymamy:

Wielomiany 5.12
poziom: trudny

Gdy wielomian podzielimy najpierw przez, a potem przez, ostatecznie otrzymamy


Rozkład na czynniki. 6.01
poziom: łatwy

Wielomian można rozłożyć na czynniki

Rozkład na czynniki. 6.02
poziom: łatwy

Wielomian po rozkładzie na czynniki może mieć postać

Rozkład na czynniki. 6.03
poziom: łatwy

Wielomian po rozkładzie na czynniki może mieć postać

Rozkład na czynniki. 6.04
poziom: łatwy

Wielomian po rozkładzie na czynniki może mieć postać

Rozkład na czynniki. 6.05
poziom: średni

Wyrażenie po rozkładzie na czynniki ma postać:

Rozkład na czynniki. 6.06
poziom: łatwy

Wyrażenie po rozkładzie na czynniki ma postać:

Rozkład na czynniki 6.07
poziom: łatwy

Wyłączenie wspólnego czynnika przed nawias z prowadzi do wyrażenia w postaci:

Rozkład na czynniki 6.08
poziom: średni

Wyrażenie po rozkładzie na czynniki przyjmie postać

Rozkład na czynniki 6.09
poziom: średni

Który z poniższych rozkładów na czynniki wielomianu jest poprawny?


Wyrażenia wymierne. 7.01
poziom: łatwy

Dziedziną wyrażenia wymiernego jest

Wyrażenia wymierne. 7.02
poziom: łatwy

Dziedziną wyrażenia wymiernego jest

Wyrażenia wymierne. 7.03
poziom: łatwy

Wartość wyrażenia wymiernego dla wynosi

Wyrażenia wymierne. 7.04
poziom: średni

Suma wyrażeń wymiernych i wynosi

Wyrażenia wymierne 7.05
poziom: średni

Różnica wyrażeń wymiernych po sprowadzeniu do wspólnego mianownika wynosi

Wyrażenia wymierne 7.06
poziom: średni

Wynikiem monożenia wyrażeń i jest

Wyrażenia wymierne 7.07
poziom: łatwy

Wynikiem dzielenia

Wyrażenia wymierne 7.08
poziom: łatwy

Wynikiem dzielenia jest

Wyrażenia wymierne 7.09
poziom: średni

Sumę można zapisać jako:


Przekształcanie wzorów. 8.01
poziom: łatwy

Z wzoru wyznaczamy. Wynik to

Przekształcanie wzorów. 8.02
poziom: łatwy

Z wzoru wyznaczamy. Wynik to

Przekształcanie wzorów. 8.03
poziom: łatwy

Z wzoru wyznaczamy. Wynik to

Przekształcanie wzorów. 8.04
poziom: łatwy

Z wzoru wyznaczamy. Wynik to

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies