Ciągi

Własności ciągów. 1.01
poziom: łatwy

Wzór na ogólny wyraz ciągu ma postać. Czwarty wyraz tego ciągu wynosi:

Własności ciągów. 1.02
poziom: łatwy

Znajdź regułę według której napisano poniższy ciąg i podaj wzór na jego -ty wyraz. 2, 5, 10, 17, 26, 37,....

Własności ciągów. 1.03
poziom: łatwy

Znajdź regułę według której napisano poniższy ciąg i podaj wzór na jego -ty wyraz.

Własności ciągów. 1.04
poziom: łatwy

Dla jakiego wyraz ciągu jest równy 40?

Własności ciągów. 1.05
poziom: łatwy

Suma początkowych wyrazów pewnego ciągu wyraża się wzorem. -ty wyraz tego ciągu wyraża się wzorem

Własności ciągów. 1.06
poziom: łatwy

Dany jest ciąg. Ile wyrazów tego ciągu to liczby naturalne?


Ciąg arytmetyczny. 2.01
poziom: łatwy

Który z poniższych ciągów jest ciągiem arytmetycznym?

Ciąg arytmetyczny. 2.02
poziom: łatwy

Ciąg arytmetyczny o wyrazie pierwszym i różnicy ma wzór na -ty wyraz:

Ciąg arytmetyczny. 2.03
poziom: łatwy

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego wynosi -7, a jego różnica 4. Siódmy wyraz tego ciągu wynosi:

Ciąg arytmetyczny. 2.04
poziom: łatwy

W ciągu arytmetycznym i. wynosi:

Ciąg arytmetyczny. 2.05
poziom: łatwy

Jaką liczbę otrzymamy, gdy zsumujemy wszystkie liczby podzielne przez 3 od 9 do 510?

Ciąg arytmetyczny. 2.06
poziom: łatwy

Liczby,, są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Ile wynosi?


Ciąg geometryczny. 3.01
poziom: łatwy

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego wynosi 4, a jego iloraz 3. Wzór na -ty wyraz ciągu to:

Ciąg geometryczny. 3.02
poziom: łatwy

W ciągu geometrycznym i. Ile wynosi?

Ciąg geometryczny. 3.03
poziom: łatwy

Czwarty wyraz ciągu geometrycznego jest równy 6, a szósty 54. Piąty wyraz tego ciągu wynosi:

Ciąg geometryczny. 3.04
poziom: łatwy

Liczby,, w podanej kolejności są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Ile wynosi?

Ciąg geometryczny. 3.05
poziom: łatwy

Ile wynosi suma 5 pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego, w którym i?

Ciąg geometryczny. 3.06
poziom: łatwy

Jakie trzy liczby należy wstawić między 3 i 48, by wszystkie stanowiły ciąg geometryczny?


Ciąg arytmetyczny i geometryczny. 4.01
poziom: łatwy

Między liczby 1 i 6 wstawiono liczby i. Liczby tworzą ciąg geometryczny, a liczby ciąg arytmetyczny. Liczby i wynoszą:

Ciąg arytmetyczny i geometryczny. 4.02
poziom: łatwy

Liczby tworzą ciąg geometryczny. Jeśli środkową powiększymy o 2 otrzymamy ciąg arytmetyczny. Liczby wynoszą:

Ciąg arytmetyczny i geometryczny. 4.03
poziom: łatwy

Liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Ile wynoszą te liczby, jeśli ciąg stanowią ciąg geometryczne?

Ciąg arytmetyczny i geometryczny. 4.04
poziom: łatwy

Liczby są wyrazami ciągu jednocześnie geometrycznego i arytmetycznego. Liczby wynoszą:


Lokaty. 5.01
poziom: łatwy

Pan Pietrzak złożył do banku 25 000 zł na cztery lata na procent składany. Jaką kwotę będzie miał na koncie po tym

Lokaty. 5.02
poziom: łatwy

Pan Nowak wpłacił 10000 zł na lokatę o oprocentowaniu rocznym 8% i kapitalizacji kwartalnej. Nie uwzględniamy podatku

Lokaty. 5.03
poziom: łatwy

Lokata 2400 zł oprocentowana jest w wysokości 6% w stosunku rocznym. W banku dla tego rodzaju lokaty obowiązuje

Lokaty. 5.04
poziom: łatwy

Po dwóch latach stan konta przy rocznej kapitalizacji wzrósł z 20 000 zł do 22472 zł. Jakie jest oprocentowanie konta?

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies