Rachunek prawdopodobieństwa

Kombinatoryka. 1.01
poziom: łatwy

W restauracji serwuje się obiady złożone z zupu, drugiego dania i deseru. Klient ma do wyboru 5 zup, 7 drugich dań i 4

Kombinatoryka. 1.02
poziom: trudny

Na ile sposobów można ustawić 7 książek tak, by dwa tomy Fizyki Resnicka i Hallidaya stały obok siebie (w dowolnej

Kombinatoryka. 1.03
poziom: średni

Ile jest liczb trzycyfrowych nieparzystych?

Kombinatoryka. 1.04
poziom: trudny

Na ile sposobów można ustawić w szeregu 5 chłopców i 4 dziewczyny tak, by żadne dwie dziewczyny nie stały obok siebie i

Kombinatoryka. 1.05
poziom: trudny

Na ile sposobów można ustawić w szeregu 5 chłopców i 4 dziewczyny tak, by żadne dwie dziewczyny nie stały obok siebie?

Kombinatoryka. 1.06
poziom: trudny

Na ile sposobów można rozmieścić 5 różnych kul w czterech pudełkach?

Kombinatoryka. 1.07
poziom: łatwy

Ile różnych wyników można uzyskać czterokrotnie rzucając sześcienną kostką do gry?

Kombinatoryka. 1.08
poziom: średni

Ile wyników, w których jest co najmniej jedna nieparzysta liczba oczek, można otrzymać przy rzucie dwiema sześciennymi

Kombinatoryka. 1.09
poziom: łatwy

Na ile sposobów 8-osobowa grupa może ustawić się w kolejkę?

Kombinatoryka. 1.10
poziom: trudny

Ile słów (mających sens lub nie) można ułożyć przestawiając litery w słowie ANAKONDA

Kombinatoryka 1.11
poziom: łatwy

Na ile sposobów można wybrać 3-osobowy samorząd klasowy w klasie 30-osobowej?

Kombinatoryka 1.12
poziom: średni

Alfabet Morse'a składa się z dwóch elementów: kropki i kreski. Ile znaków pisarskich da się utworzyć z tych elementów,

Kombinatoryka 1.13
poziom: łatwy

Zamek cyfrowy ma kod złożony z czterech cyfr. Ile takich kodów można utworzyć?

Kombinatoryka 1.14
poziom: łatwy

Ile jest możliwych wyników rzutu czterema różnymi monetami?

Kombinatoryka 1.15
poziom: średni

Ile nastąpi powitań, jeśli spotka się jednocześnie 6 znajomych?

Kombinatoryka 1.16
poziom: średni

Ile jest czterocyfrowych liczb parzystych?

Kombinatoryka 1.17
poziom: łatwy

Ile jest liczb czterocyfrowych w których nie powtarza się żadna cyfra?

Kombinatoryka 1.18
poziom: łatwy

W systemie dwójkowym zapisu liczb używa się tylko dwóch cyfr: 0 i 1. Ile liczb pięciocyfrowych można zapisać w tym

Kombinatoryka 1.19
poziom: łatwy

W systemie dwójkowym zapisu liczb używa się tylko dwóch cyfr: 0 i 1. Ile liczb co najwyżej pięciocyfrowych można

Kombinatoryka 1.20
poziom: trudny

Ile jest ciągów złożonych z dwóch nierozróżnialnych kul czarnych i trzech nierozróżnialnych kul białych?


Definicja klasyczna. 2.01
poziom: łatwy

Rzucamy trzy razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyrzucimy trzy razy orła?

Definicja klasyczna. 2.02
poziom: łatwy

Prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek równej 6 podczas rzucania dwiema sześciennymi kostkami wynosi:

Definicja klasyczna. 2.03
poziom: łatwy

Rzucamy dwa razy kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że za pierwszym razem wypadnie liczba parzysta, a za

Definicja klasyczna. 2.04
poziom: łatwy

Lotto polega na losowaniu 6 kul z 49. Prawdopodobieństwo, że trafimy szóstkę w Lotto wynosi:

Definicja klasyczna. 2.05
poziom: łatwy

Jakie jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia asa z talii 52 kart?

Definicja klasyczna. 2.06
poziom: średni

W pudełku jest 5 kul białych i 7 czarnych. Losujemy z pudełka kolejno dwie kule bez zwracania. Jakie jest

Definicja klasyczna. 2.07
poziom: łatwy

Wykonujemy dwa rzuty kostką do gry. Prawdopodobieństwo tego, że iloczyn wyrzuconych oczek jest równy 12 wynosi:

Definicja klasyczna. 2.08
poziom: łatwy

Wykonujemy dwa rzuty kostką do gry. Znajdź prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma oczek nie przekracza 4.

Definicja klasyczna. 2.09
poziom: łatwy

Wykonujemy dwa rzuty kostką do gry. Znajdź prawdopodobieństwo zdarzenia polegających na tym, że wartość bezwzględna

Definicja klasyczna. 2.10
poziom: łatwy

Wykonujemy dwa rzuty kostką do gry. Znajdź prawdopodobieństwo zdarzenia polegających na tym, że w obu rzutach jest ta

Definicja klasyczna. 2.11
poziom: łatwy

Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że orzeł pojawi się co najmniej dwa razy.

Definicja klasyczna. 2.12
poziom: łatwy

Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że orzeł pojawi się co najwyżej raz.

Definicja klasyczna. 2.13
poziom: łatwy

Pomalowany sześcian pocięto na 125 jednakowych sześcianików i wszystkie je dokładnie wymieszano. Oblicz

Definicja klasyczna. 2.14
poziom: średni

Przy okrągłym stole o 10 miejscach posadzono 10 osób. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że ustalone trzy osoby będą

Definicja klasyczna. 2.15
poziom: średni

Sześciu chłopców i pięć dziewczynek ustawia się w szeregu w sposób losowy. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: żadnych

Definicja klasyczna. 2.16
poziom: średni

Mamy sześć kul, które rozmieszczamy losowo w dwóch urnach. Jakie jest prawdopodobieństwo, że żadna z urn nie będzie

Definicja klasyczna 2.17
poziom: łatwy

Z grupy 50 uczniów, wśród których 38 gra w koszykówkę, 34 gra w siatkówkę, a 30 gra w obie te gry, wybieramy losowo

Definicja klasyczna 2.18
poziom: łatwy

Z grupy 100 osób, wśród których 68 czyta tygodnik X, 56 czyta tygodnik Y, a 50 czyta oba wymienione tygodniki,

Definicja klasyczna 2.19
poziom: średni

Mamy dwa pojemniki. W pierwszym są 4 kule białe i 3 kule zielone, w drugim 1 kula biała i 4 kule zielone. Z każdego

Definicja klasyczna 2.20
poziom: łatwy

Rzucamy cztery razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że otrzymamy różne liczby oczek wynosi


Własności prawdopodobieństwa 3.01
poziom: łatwy

Jeśli prawdopodobieństwo zdarzenia A wynosi a prawdopodobieństwo zdarzenia B wynosi oraz prawdopodobieństwo tego, że

Własności prawdopodobieństwa 3.02
poziom: łatwy

, i. Prawdopodobieństwo wynosi:

Własności prawdopodobieństwa 3.03
poziom: łatwy

Wiemy, że na pewno zajdzie zdarzenie A lub zdarzenie B. Prawdopodobieństwo, a. Prawdopodobieństwo zajścia

Własności prawdopodobieństwa 3.04
poziom: łatwy

Pewne zdarzenie zachodzi z prawdopodobieństwem 0,4. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zdarzenie to nie zajdzie?

Własności prawdopodobieństwa 3.05
poziom: łatwy

Prawdopodobieństwo zdarzenia A wynosi. Prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A wynosi:

Własności prawdopodobieństwa 3.06
poziom: łatwy

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest trzy razy większe niż zdarzenia przeciwnego do A. wynosi:

Własności prawdopodobieństwa 3.07
poziom: łatwy

Prawdopodobieństwo, a. Zdarzenia te nie mogą zajść równocześnie - wykluczają się. Prawdopodobieństwo, że zajdzie A

Własności prawdopodobieństwa 3.08
poziom: średni

O zdarzeniach A i B wiadomo, że i. Ile wynosi?


Statystyka opisowa. 4.01
poziom: łatwy

Michał dostał z matematyki następujące oceny: 4, 3, 5, 5, 5, 4, 2, 2, 1, 6. Oblicz średnią arytmetyczną ocen Michała.

Statystyka opisowa. 4.02
poziom: łatwy

Mediana zbioru danych wynosi:

Statystyka opisowa. 4.03
poziom: łatwy

Mediana zbioru danych wynosi:

Statystyka opisowa. 4.04
poziom: łatwy

Na diagramie przedstawiono liczebności występowania stopni semestralnych z matematyki w klasie III B. Mediana ocen tej

Statystyka opisowa. 4.05
poziom: łatwy

Dominanta (moda) zbioru danych wynosi:

Statystyka opisowa. 4.06
poziom: łatwy

Łukasz zmierzył 7 razy długość ławki. Otrzymał wyniki: 120,2 120,3 120,3 119,8 119,7 119,9 119,8 Odchylenie standardowe

Statystyka opisowa. 4.07
poziom: łatwy

Na rysunku dany jest wykres słupkowy liczebności ocen końcowych z matematyki uczniów klasy III c. Nie zdało:

Statystyka opisowa. 4.08
poziom: łatwy

Wyniki klasówki ze statystyki w klasie III E przedstawiono na diagramie. Średnia ocen z klasówki wyniosła:

Statystyka opisowa 4.09
poziom: łatwy

liczba 1 2 5 5 8 10 waga 1 0,5 1 2 0,5 2 Średnia ważona tego zestawu liczb z dokładnością do drugiego miejsca po

Statystyka opisowa 4.10
poziom: łatwy

Łukasz dostał następujące oceny: a) z klasówek (waga 10): 4, 5, 3, 6 b) z kartkówek (waga 3): 1, 5, 3, 2, 5 c) za

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies