Funkcje

Określenie funkcji 1.01
poziom: łatwy

Która z tabel nie przedstawia funkcji?

Określenie funkcji 1.02
poziom: łatwy

Na którym rysunku widzimy wykres funkcji?

Określenie funkcji 1.03
poziom: łatwy

Które z podanych przyporządkowań jest funkcją?

Określenie funkcji 1.04
poziom: łatwy

Każdej liczbie rzeczzywistej przyporządkowujemy jej podwojony kwadrat pomniejszony o 3. Który wzór przedstawia to

Określenie funkcji 1.05
poziom: łatwy

Funkcja każdej liczbie rzeczywistej różnej od zera przyporządkowuje iloraz liczby 7 przez tą liczbę. Który wzór opisuje

Określenie funkcji 1.06
poziom: łatwy

Dana jest funkcja. Wartość funkcji dla argumentu, czyli wynosi:

Określenie funkcji 1.07
poziom: łatwy

Który z grafów nie przedstawia funkcji?

Określenie funkcji 1.08
poziom: łatwy

Funkcja dana jest w postaci tabelki. -1 0 1 2 3 4 5 2 -2 5 -2 1 Który z grafów poprawnie przedstawia tę funkcję?

Określenie funkcji 1.09
poziom: łatwy

Funkcja dana jest w postaci tabeli. x 0 1 2 3 4 5 6 y -1 3 5 2 2 0 4 Który wykres poprawnie przedstawia tę funkcję?


Własności funkcji 2.01
poziom: łatwy

Miejsca zerowe funkcji, której wykres widać poniżej, wynoszą:

Własności funkcji 2.02
poziom: łatwy

Dziedziną funkcji, której wykres widoczny jest poniżej, jest zbiór:

Własności funkcji 2.03
poziom: łatwy

Zbiorem wartości funkcji, której wykres znajduje się poniżej, jest przedział

Własności funkcji 2.04
poziom: łatwy

Funkcja jest rosnąca w przedziale

Własności funkcji 2.05
poziom: łatwy

Funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów należących do zbioru

Własności funkcji 2.06
poziom: łatwy

a) Najmniejsza wartość funkcji wynosi b) Największa wartość funkcji wynosi

Własności funkcji 2.07
poziom: łatwy

Miejsca zerowe funkcji, której wykres widzimy poniżej, wynoszą

Własności funkcji 2.08
poziom: średni

Dziedziną funkcji, której wykres widzimy poniżej, jest zbiór

Własności funkcji 2.09
poziom: średni

Zbiór wartości funkcji, której wykres zamieszczono poniżej, to

Własności funkcji 2.10
poziom: średni

Dla jakich funkcja jest malejąca?

Własności funkcji 2.11
poziom: średni

Miejsca zerowe funkcji to:

Własności funkcji 2.12
poziom: łatwy

Dziedziną funkcji jest zbiór:

Własności funkcji 2.13
poziom: łatwy

Dziedziną funkcji jest zbiór:

Własności funkcji 2.14
poziom: średni

Dziedziną funkcji jest zbiór:


Przekształcanie wykresów funkcji 3.01
poziom: łatwy

Rysunek przedstawia wykres funkcji. Wykres funkcji przedstawia rysunek:

Przekształcanie wykresów funkcji 3.02
poziom: łatwy

Rysunek przedstawia wykres funkcji. Który z rysunków przedstawia wykres funkcji?

Przekształcanie wykresów funkcji 3.03
poziom: łatwy

Rysunek przedstawia wykres funkcji. Który z rysunków przedstawia wykres funkcji

Przekształcanie wykresów funkcji 3.04
poziom: łatwy

Rysunek przedstawia wykres funkcji. Który z rysunków przedstawia wykres funkcji?

Przekształcanie wykresów funkcji 3.05
poziom: łatwy

Rysunek przedstawia wykres funkcji. Który z rysunków przedstawia wykres funkcji?

Przekształcanie wykresów funkcji 3.06
poziom: łatwy

Wykres funkcji pokazano na rysunku. Który z rysunków przedstawia wykres funkcji?

Przekształcanie wykresów funkcji 3.07
poziom: łatwy

Rysunek przedstawia wykresy funkcji i. Funkcja jest równa:

Przekształcanie wykresów funkcji 3.08
poziom: łatwy

Rysunek przedstawia wykresy funkcji i. Funkcja jest równa:

Przekształcanie wykresów funkcji 3.09
poziom: łatwy

Rysunek przedstawia wykresy funkcji i. Funkcja jest równa:


Funkcja liniowa. 4.01
poziom: łatwy

Miejscem zerowym funkcji jest:

Funkcja liniowa. 4.02
poziom: łatwy

Funkcja jest rosnąca dla m należącego do przedziału:

Funkcja liniowa. 4.03
poziom: łatwy

Funkcja jest stała dla

Funkcja liniowa. 4.04
poziom: łatwy

Wykres funkcji przedstawia rysunek:

Funkcja liniowa. 4.05
poziom: łatwy

Poniższy rysunek przedstawia wykres funkcji:

Funkcja liniowa. 4.06
poziom: łatwy

Punkt należy do wykresu funkcji:

Funkcja liniowa. 4.07
poziom: łatwy

Wykres funkcji został przedstawiony na rysunku:

Funkcja liniowa. 4.08
poziom: łatwy

Wartość funkcji dla wynosi:

Funkcja liniowa. 4.09
poziom: łatwy

Miejscem zerowym funkcji jest. Oznacza to, że a równa się:

Funkcja liniowa. 4.10
poziom: łatwy

Funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla

Funkcja liniowa. 4.11
poziom: łatwy

Wykres pewnej funkcji liniowej jest równoległy do wykresu funkcji i przechodzi przez punkt. Wzór tej funkcji to:

Funkcja liniowa. 4.12
poziom: łatwy

Funkcja ma więcej niż jedno miejsce zerowe dla m równego

Funkcja liniowa. 4.13
poziom: łatwy

Wykres funkcji liniowej przechodzi przez punkty i. Wzór tej funkcji to:

Funkcja liniowa. 4.14
poziom: łatwy

Które z poniżej podanych trójek punktów są współliniowe? 1) 2) 3) 4)


Funkcja kwadratowa. 5.01
poziom: łatwy

Dla którego z poniższych trójmianów? 1) 2) 3) 4)

Funkcja kwadratowa. 5.02
poziom: łatwy

Miejsca zerowe funkcji to

Funkcja kwadratowa. 5.03
poziom: łatwy

Ogólna postać trójmianu to:

Funkcja kwadratowa. 5.04
poziom: łatwy

Miejscami zerowymi funkcji są:

Funkcja kwadratowa. 5.05
poziom: łatwy

Iloczynową postacią trójmianu kwadratowego, którego postać kanoniczna to jest:

Funkcja kwadratowa. 5.06
poziom: łatwy

Poniżej przedstawiono wykres trójmianu. Współczynniki tego trójmianu spełniają warunki:

Funkcja kwadratowa. 5.07
poziom: łatwy

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji ma współrzędne:

Funkcja kwadratowa. 5.08
poziom: łatwy

Do paraboli o wierzchołku należy punkt. Postać ogólna funkcji, której wykresem jest ta parabola to:

Funkcja kwadratowa. 5.09
poziom: łatwy

Który ze współczynników funkcji kwadratowej zmieni się na przeciwny, gdy odbijemy jej wykres symetrycznie względem osi

Funkcja kwadratowa. 5.10
poziom: łatwy

Do paraboli o równaniu należy punkt:

Funkcja kwadratowa. 5.11
poziom: łatwy

Każdą funkcję kwadratową argumentu rzeczywistego można zapisać w postaci:

Funkcja kwadratowa. 5.12
poziom: łatwy

Dla funkcji kwadratowej, której wykres widzimy poniżej, zachodzą relacje:

Funkcja kwadratowa. 5.13
poziom: łatwy

Postać kanoniczna funkcji to:

Funkcja kwadratowa. 5.14
poziom: łatwy

Funkcja jest rosnąca w przedziale:

Funkcja kwadratowa. 5.17
poziom: łatwy

Postać iloczynowa funkcji to

Funkcja kwadratowa. 5.18
poziom: łatwy

Który ze współczynników funkcji kwadratowej zmieni się na przeciwny, gdy odbijemy jej wykres symetrycznie względem osi


Funkcja homograficzna. 6.01
poziom: łatwy

Wykres funkcji przedstawia rysunek:

Funkcja homograficzna. 6.02
poziom: łatwy

Wykres funkcji pokazano na rysunku:

Funkcja homograficzna. 6.03
poziom: łatwy

Wykres funkcji przechodzi przez punkt dla a równego:

Funkcja homograficzna. 6.04
poziom: łatwy

Do wykresu funkcji należy punkt

Funkcja homograficzna. 6.05
poziom: łatwy

Wykres funkcji otrzymuje się z wykresu przesuwając go o wektor

Funkcja homograficzna. 6.06
poziom: łatwy

Wykres funkcji przedstawiono na rysunku:

Funkcja homograficzna. 6.07
poziom: łatwy

Miejsce zerowe funkcji wynosi

Funkcja homograficzna. 6.08
poziom: łatwy

Wykres funkcji przecina oś OY w punkcie:

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies