Funkcje

Funkcja liniowa. 4.01
poziom: łatwy

Miejscem zerowym funkcji jest:

Funkcja liniowa. 4.02
poziom: łatwy

Funkcja jest rosnąca dla m należącego do przedziału:

Funkcja liniowa. 4.03
poziom: łatwy

Funkcja jest stała dla

Funkcja liniowa. 4.04
poziom: łatwy

Wykres funkcji przedstawia rysunek:

Funkcja liniowa. 4.05
poziom: łatwy

Poniższy rysunek przedstawia wykres funkcji:

Funkcja liniowa. 4.06
poziom: łatwy

Punkt należy do wykresu funkcji:

Funkcja liniowa. 4.07
poziom: łatwy

Wykres funkcji został przedstawiony na rysunku:

Funkcja liniowa. 4.08
poziom: łatwy

Wartość funkcji dla wynosi:

Funkcja liniowa. 4.09
poziom: łatwy

Miejscem zerowym funkcji jest. Oznacza to, że a równa się:

Funkcja liniowa. 4.10
poziom: łatwy

Funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla

Funkcja liniowa. 4.11
poziom: łatwy

Wykres pewnej funkcji liniowej jest równoległy do wykresu funkcji i przechodzi przez punkt. Wzór tej funkcji to:

Funkcja liniowa. 4.12
poziom: łatwy

Funkcja ma więcej niż jedno miejsce zerowe dla m równego

Funkcja liniowa. 4.13
poziom: łatwy

Wykres funkcji liniowej przechodzi przez punkty i. Wzór tej funkcji to:

Funkcja liniowa. 4.14
poziom: łatwy

Które z poniżej podanych trójek punktów są współliniowe? 1) 2) 3) 4)


Funkcja kwadratowa. 5.01
poziom: łatwy

Dla którego z poniższych trójmianów? 1) 2) 3) 4)

Funkcja kwadratowa. 5.02
poziom: łatwy

Miejsca zerowe funkcji to

Funkcja kwadratowa. 5.03
poziom: łatwy

Ogólna postać trójmianu to:

Funkcja kwadratowa. 5.04
poziom: łatwy

Miejscami zerowymi funkcji są:

Funkcja kwadratowa. 5.05
poziom: łatwy

Iloczynową postacią trójmianu kwadratowego, którego postać kanoniczna to jest:

Funkcja kwadratowa. 5.06
poziom: łatwy

Poniżej przedstawiono wykres trójmianu. Współczynniki tego trójmianu spełniają warunki:

Funkcja kwadratowa. 5.07
poziom: łatwy

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji ma współrzędne:

Funkcja kwadratowa. 5.08
poziom: łatwy

Do paraboli o wierzchołku należy punkt. Postać ogólna funkcji, której wykresem jest ta parabola to:

Funkcja kwadratowa. 5.09
poziom: łatwy

Który ze współczynników funkcji kwadratowej zmieni się na przeciwny, gdy odbijemy jej wykres symetrycznie względem osi

Funkcja kwadratowa. 5.10
poziom: łatwy

Do paraboli o równaniu należy punkt:

Funkcja kwadratowa. 5.11
poziom: łatwy

Każdą funkcję kwadratową argumentu rzeczywistego można zapisać w postaci:

Funkcja kwadratowa. 5.12
poziom: łatwy

Dla funkcji kwadratowej, której wykres widzimy poniżej, zachodzą relacje:

Funkcja kwadratowa. 5.13
poziom: łatwy

Postać kanoniczna funkcji to:

Funkcja kwadratowa. 5.14
poziom: łatwy

Funkcja jest rosnąca w przedziale:

Funkcja kwadratowa. 5.17
poziom: łatwy

Postać iloczynowa funkcji to

Funkcja kwadratowa. 5.18
poziom: łatwy

Który ze współczynników funkcji kwadratowej zmieni się na przeciwny, gdy odbijemy jej wykres symetrycznie względem osi


Funkcja homograficzna. 6.01
poziom: łatwy

Wykres funkcji przedstawia rysunek:

Funkcja homograficzna. 6.02
poziom: łatwy

Wykres funkcji pokazano na rysunku:

Funkcja homograficzna. 6.03
poziom: łatwy

Wykres funkcji przechodzi przez punkt dla a równego:

Funkcja homograficzna. 6.04
poziom: łatwy

Do wykresu funkcji należy punkt

Funkcja homograficzna. 6.05
poziom: łatwy

Wykres funkcji otrzymuje się z wykresu przesuwając go o wektor

Funkcja homograficzna. 6.06
poziom: łatwy

Wykres funkcji przedstawiono na rysunku:

Funkcja homograficzna. 6.07
poziom: łatwy

Miejsce zerowe funkcji wynosi

Funkcja homograficzna. 6.08
poziom: łatwy

Wykres funkcji przecina oś OY w punkcie:

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies