Geometria analityczna

Równanie prostej. 1.01
poziom: łatwy

Które z równań prostej nie jest równaniem kierunkowym?

Równanie prostej. 1.02
poziom: łatwy

Które z równań prostej nie jest równaniem ogólnym?

Równanie prostej. 1.03
poziom: łatwy

Równanie prostej przechodzącej przez punkty i to:

Równanie prostej. 1.04
poziom: łatwy

Równanie prostej przechodzącej przez punkty i to:

Równanie prostej. 1.05
poziom: łatwy

Przez początek układu współrzędnych przechodzi prosta:

Równanie prostej. 1.06
poziom: łatwy

Do prostej należy punkt:

Równanie prostej. 1.07
poziom: łatwy

Prosta o równaniu przechodzi przez punkt. Wtedy:

Równanie prostej. 1.08
poziom: łatwy

Przez I, II i III ćwiartkę układu współrzędnych przechodzi prosta:


Proste równoległe i prostopadłe. 2.01
poziom: łatwy

Prosta jest równoległa do prostej:

Proste równoległe i prostopadłe. 2.02
poziom: łatwy

Prosta jest prostopadła do prostej

Proste równoległe i prostopadłe. 2.05
poziom: łatwy

Prosta równoległa do prostej i przechodząca przez punkt ma równanie:

Proste równoległe i prostopadłe. 2.06
poziom: łatwy

Prosta prostopadła do prostej i przechodząca przez punkt ma równanie:

Proste równoległe i prostopadłe. 2.07
poziom: łatwy

Punkty, i są wierzchołkami trójkąta. Równanie prostej zawierającej wysokość tego trójkąta ma postać:


Odległość punktów. 3.01
poziom: łatwy

Odległość między punktami i wynosi:

Odległość punktów. 3.02
poziom: łatwy

Pole trójkąta o wierzchołkach, i wynosi:

Odległość punktów. 3.03
poziom: łatwy

Obwód trójkąta o wierzchołkach, i wynosi:

Odległość punktów. 3.04
poziom: łatwy

Odległość punktu od prostej wynosi:


Środek odcinka. 4.01
poziom: łatwy

Środek odcinka o końcach i ma współrzędne:

Środek odcinka. 4.02
poziom: łatwy

Punkt przecięcia przekątnych równoległoboku o wierzchołkach,, i ma współrzędne:

Środek odcinka. 4.03
poziom: łatwy

W odcinku a jego środek. Współrzędne końca B tego odcinka wynoszą:

Środek odcinka. 4.04
poziom: łatwy

Środkowa w trójkącie o wierzchołkach, i ma długość:


Okręgi i proste. 5.01
poziom: łatwy

Środek okręgu o równaniu ma współrzędne

Okręgi i proste. 5.02
poziom: łatwy

Środek okręgu to punkt:

Okręgi i proste. 5.03
poziom: łatwy

Promień okręgu o równaniu ma długość:

Okręgi i proste. 5.04
poziom: średni

Promień okręgu o równaniu ma długość

Okręgi i proste. 5.05
poziom: łatwy

Okrąg o środku i promieniu przedstawia równanie

Okręgi i proste. 5.06
poziom: średni

Punktem wspólnym okręgu i prostej jest:

Okręgi i proste. 5.07
poziom: średni

Punktami wspólnymi okręgu z osią OX są:

Okręgi i proste. 5.08
poziom: średni

Punktami wspólnymi okręgu z osią OY są:

Okręgi i proste. 5.09
poziom: średni

Okrąg i prosta

Okręgi i proste. 5.10
poziom: średni

Okrąg i prosta

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies