Zasady zachowania w mechanice

Zasada zachowania pędu. 1.01
poziom: łatwy

Na lodzie stoją dwaj chłopcy w łyżwach. Jeden ma masę, drugi. W pewnym momencie cięższy pchnął lżejszego, nadając mu

Zasada zachowania pędu. 1.02
poziom: łatwy

Ciało o masie porusza się z prędkością i zderza doskonale niesprężyście ze spoczywającym ciałem o masie. Jaką prędkość

Zasada zachowania pędu. 1.03
poziom: łatwy

Ciało o masie porusza się z prędkością i zderza doskonale niesprężyście z ciałem o masie i prędkości skierowanej tak

Zasada zachowania pędu. 1.04
poziom: łatwy

Ciało o masie porusza się z prędkością i zderza doskonale niesprężyście z ciałem o masie i prędkości skierowanej

Zasada zachowania pędu. 1.05
poziom: średni

Z działa o masie wystrzelono pocisk o masie z prędkością. Lufa armaty jest nachylona pod kątem. Oblicz prędkość z

Zasada zachowania pędu. 1.06
poziom: średni

Deska o masie swobodnie ślizga się po powierzchni lodu z prędkością. Na deskę skacze człowiek o masie. Jego prędkość

Zasada zachowania pędu. 1.07
poziom: trudny

Trzy łódki o masach każda, płyną jedna za drugą z prądem rzeki o prędkości. W pewnej chwili ze środkowej łódki

Zasada zachowania pędu. 1.08
poziom: łatwy

Na wykresie pokazano zależność pędu pewnego ciała od czasu. Jaka siła działa na ciało w 2, 4, 7 i 10 sekundzie ruchu?

Zasada zachowania pędu. 1.09
poziom: średni

Piłka o masie porusza się w kierunku ściany z prędkością prostopadle do niej. Odbija się od niej sprężyście (to znaczy

Zasada zachowania pędu. 1.10
poziom: trudny

Piłka o masie porusza się w kierunku ściany z prędkością pod kątem do niej. Odbija się bez straty prędkości. Zderzenie

Zasada zachowania pędu. 1.11
poziom: łatwy

Lokomotywa ciągnie wagon ze stałą prędkością. Do wagonu wsypuje się z nieruchomego zbiornika pionowo w dół piasek o


Praca, moc. 2.01
poziom: łatwy

Oblicz pracę, jaką wykonuje siła podnosząca jednostajnie do góry ciało o masie na wysokość.

Praca, moc. 2.02
poziom: średni

Ciało o ciężarze jest podnoszone siłą z przyspieszeniem na wysokość. Oblicz pracę siły.

Praca, moc. 2.03
poziom: łatwy

Skrzynia jest ciągnięta siłą tworzącą z poziomem kąt. Wykonała ona pracę. Jaka jest droga przebyta przez skrzynię?

Praca, moc. 2.04
poziom: trudny

Pozioma siła zsuwa jednostajnie z równi pochyłej o wysokości i podstawie, ciało o masie. Współczynnik tarcia ciała o

Praca, moc. 2.05
poziom: łatwy

Moc samochodu wynosi. Jaka jest jego siła ciągu, jeżeli samochód porusza się z prędkością?

Praca, moc. 2.06
poziom: średni

Samochód o masie jedzie po poziomej powierzchni z prędkością. Moc silnika wynosi. Oblicz współczynnik tarcia

Praca, moc. 2.07
poziom: średni

Dwa samochody mają maksymalne moce i i rozwijają prędkości odpowiednio i. Samochody te sczepiono. Jaką maksymalną

Praca, moc. 2.08
poziom: trudny

Na poziomym odcinku toru o długości prędkość pociągu wzrosła od do. Oblicz pracę oraz średnią moc lokomotywy na tym


Zasada zachowania energii. 3.01
poziom: średni

Oblicz energię potencjalną ciężkości pionowego, stojącego na ziemi słupa o wysokości i masie. Poziom zerowy energii

Zasada zachowania energii. 3.02
poziom: średni

Na sprężynie o długości swobodnej wisi ciało o masie. Pod wpływem ciężaru sprężyna rozciągnęła się do długości. Jaka

Zasada zachowania energii. 3.03
poziom: łatwy

Ciało wyrzucono pionowo do góry z prędkością. Na jaką maksymalną wysokość wzniesie się ciało?

Zasada zachowania energii. 3.04
poziom: średni

Piłkę rzucono pionowo do góry z prędkością początkową. Jaką prędkość będzie miało ciało na wysokości?

Zasada zachowania energii. 3.05
poziom: łatwy

Kamień rzucono ukośnie z wysokości nad powierzchnią ziemi z prędkością. Upadł on na ziemię z prędkością. Jaka część

Zasada zachowania energii. 3.06
poziom: średni

Na sprężynie wisi ciało o masie, w stanie równowagi rozciągając ją o. Ciało podnosimy, aż sprężyna będzie nie napięta

Zasada zachowania energii. 3.07
poziom: średni

Z jaką prędkością trzeba rzucić piłkę o podłogę z wysokości, aby podskoczyła po doskonale sprężystym odbiciu do

Zasada zachowania energii. 3.08
poziom: średni

Dwa ciała o masach i są połączone jak na rysunku. Zakładając, że nie ma tarcia znajdź prędkość ciał tuż przed

Zasada zachowania energii. 3.09
poziom: trudny

Wokół poziomej osi może obracać się lekka (czyli o pomijalnie małej masie) dźwignia o ramionach i. Na końcach dźwigni

Zasada zachowania energii. 3.10
poziom: trudny

Lekka sprężyna o współczynniku sprężystości i długości stoi pionowo na stole. Z wysokości spada na nią niewielka kulka


Twierdzenie o pracy i energii. 4.01
poziom: łatwy

Pocisk o masie poruszający się z prędkością przebija mur o grubości i leci dalej z prędkością. Oblicz średnią siłę

Twierdzenie o pracy i energii. 4.02
poziom: łatwy

Samochód jedzie z prędkością. Współczynnik tarcia kół samochodu o jezdnię wynosi. Jaką drogę do zatrzymania

Twierdzenie o pracy i energii. 4.03
poziom: łatwy

Ciało o masie spadające z wysokości osiągnęło przy upadku prędkość. Oblicz średnią siłę oporów ruchu.

Twierdzenie o pracy i energii. 4.05
poziom: średni

Klocek mający u podstawy równi pochyłej prędkość przebył w górę równi drogę. Oblicz współczynnik tarcia klocka o

Twierdzenie o pracy i energii. 4.06
poziom: średni

Kula o masie została wystrzelona z prędkością pionowo w dół z wysokości i wryła się w ziemię na głębokość. Oblicz

Twierdzenie o pracy i energii. 4.07
poziom: trudny

Sanki zsuwają się ze szczytu toru o długości pochylonego pod kątem do poziomu, a następnie wjeżdżają na tor poziomy.

Twierdzenie o pracy i energii. 4.08
poziom: trudny

Sprężyna o współczynniku sprężystości, której masę pomijamy umocowana jest poziomo. Ze sprężyną zderza się ciało o


Zasada zachowania pędu i energii. 5.01
poziom: trudny

Z równi pochyłej o wysokości i masie zsuwa się ciało o masie. Nie ma tarcia między ciałem i równią, oraz między równią

Zasada zachowania pędu i energii. 5.02
poziom: trudny

Na linie wisi pudło z piaskiem o masie. Trafia w nie pocisk o masie i w nim grzęźnie. Odległość od punktu zawieszenia

Zasada zachowania pędu i energii. 5.03
poziom: trudny

Klocek o masie i prędkości gładko wślizguje się na równię o masie. Na jaką maksymalną wysokość wjedzie klocek na

Zasada zachowania pędu i energii. 5.04
poziom: średni

W równię pochyłą o masie uderza poziomo lecąca kula o masie i odbija się pionowo do góry. Na jaką wysokość wzniesie się

Zasada zachowania pędu i energii. 5.05
poziom: trudny

Kulka o masie lecąc z prędkością wbiła się prostopadle w płytkę o masie osadzoną na poziomej sprężynie, której

Zasada zachowania pędu i energii. 5.06
poziom: trudny

Kula o masie i prędkości zderza się centralnie i doskonale sprężyście z kulą o masie i prędkości. Jakie będą prędkości

Zasada zachowania pędu i energii. 5.07
poziom: średni

Udowodnij, że po doskonale sprężystym, niecentralnym zderzeniu dwu kul o jednakowych masach, z których jedna spoczywa,

Zasada zachowania pędu i energii. 5.08
poziom: trudny

Piłkę o masie m postawiono na piłce o masie M i rzucono je razem swobodnie z pewnej wysokości (patrz film Dwie piłki ).


Zasady zachowania w r. po okręgu. 6.01
poziom: średni

Jaka powinna być wysokość zjeżdżalni dla wózków w „diabelskiej pętli” w wesołym miasteczku, by wraz z pasażerami mijały

Zasady zachowania w r. po okręgu. 6.02
poziom: trudny

Na szczycie gładkiej półkuli o promieniu położono monetę, która zaczęła samoistnie się zsuwać (równowaga chwiejna). W

Zasady zachowania w r. po okręgu. 6.03
poziom: trudny

Jaką minimalną prędkość powinna mieć w najniższym punkcie kulka zawieszona na nieważkiej nici o długości, aby mogła


Egzamin

Zasady zachowania - 3.01
poziom: średni

Matura maj 2007 Stalowa kulka o masie 1 kg, wisząca na nici o długości 1,8 m została odchylona od pionu o kąt wzdłuż

Zasady zachowania - 3.02
poziom: średni

Matura maj 2013 Do zasilania urządzeń elektrycznych w miejscach pozbawionych stacjonarnych sieci elektrycznych można

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies