Fale elektromagnetyczne i optyka

Fale elektromagnetyczne. 1.01
poziom: średni

W doświadczeniach Fizeau nad prędkością światła punkt świecący był na przemian zasłaniany i odsłaniany przez zęby koła

Fale elektromagnetyczne. 1.02
poziom: łatwy

Na jaką długość fali należy nastawić radioodbiornik, jeżeli obwód anteny nadawczej składa się z cewki o indukcyjności i

Fale elektromagnetyczne. 1.03
poziom: średni

W próżni rozchodzi się płaska fala elektromagnetyczna. Kierunek rozchodzenia się tej fali – zgodny z kierunkiem wektora

Fale elektromagnetyczne. 1.04
poziom: trudny

Różnica między częstotliwością padającej wiązki mikrofal i częstotliwością wiązki odbitej od oddalającego się lub

Przyrządy optyczne. 8.20
poziom: średni

Krótkowidz dobrze widzi przedmioty z odległości nie większej niż Oblicz zdolność skupiającą i ogniskową soczewek


Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.01
poziom: łatwy

Na siatkę dyfrakcyjną, która ma rys na milimetr, pada prostopadle wiązka światła jednobarwnego o długości fali. Jaki

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.02
poziom: średni

Oblicz najwyższy rząd widma dla żółtej linii sodu, jeśli stała siatki dyfrakcyjnej wynosi.

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.03
poziom: trudny

Dublet sodowy składa się z dwóch linii widmowych, których długości fal wynoszą i. Jaka powinna być stała siatki

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.04
poziom: łatwy

Widmo dyfrakcyjne drugiego rzędu obserwuje się pod kątem. Oblicz długość fali monochromatycznego światła padającego

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.05
poziom: łatwy

Ile wynosi stała siatki dyfrakcyjnej, którą można określać długość fal świetlnych do wartości, to znaczy z jej pomocą

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.06
poziom: łatwy

Gdy na siatkę dyfrakcyjną padała fala świetlna o długości, wyznaczono położenie prążka widma drugiego rzędu. Po

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.07
poziom: średni

Na siatkę dyfrakcyjną pada prostopadle światło monochromatyczne. Pod pewnym kątem obserwuje się widmo trzeciego rzędu.

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.08
poziom: średni

Dużą liczbę nadajników fal elektromagnetycznych pracujących na częstotliwości, umieszczono na prostej poziomej w

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.09
poziom: łatwy

Promieniowanie rentgenowskie o długości fali pada na kryształ soli kuchennej. Kąt, przy którym obserwuje się maksimum

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.10
poziom: średni

Odległości między płaszczyznami, w których leżą atomy kryształu wynosi. Oblicz kąt, jaki tworzy wiązka promieni

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.11
poziom: średni

Na siatkę dyfrakcyjną, w której odległość między szczelinami wynosi, pada prostopadle wiązka światła jednobarwnego.

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.12
poziom: trudny

Światło jednobarwne pada na siatkę dyfrakcyjną. Za pomocą soczewki skupiającej na ekranie otrzymano obraz dyfrakcyjny o

Dośw. Younga i siatka dyfrakcyjna. 2.13
poziom: trudny

W doświadczeniu Younga odległość między szczelinami wynosiła, zaś ekran był odległy od szczelin o. szczeliny


Prawa optyki geometrycznej. 3.01
poziom: średni

Człowiek o wzroście idzie z prędkością w kierunku latarni ulicznej. W pewnym momencie długość cienia człowieka wynosi,

Prawa optyki geometrycznej. 3.02
poziom: średni

W odległości od tarczy świetlnej o promieniu umieszczono nieprzezroczysty krążek o promieniu, a w odległości od niego

Prawa optyki geometrycznej. 3.03
poziom: łatwy

Na jaką odległość musi oddalić się od nas człowiek o wysokości, aby zniknąć nam z oczu, jeżeli minimalny kąt widzenia

Prawa optyki geometrycznej. 3.04
poziom: łatwy

Promień świetlny odbija się od zwierciadła płaskiego. Zwierciadło obracamy o kąt wokół osi prostopadłej do płaszczyzny,

Prawa optyki geometrycznej. 3.05
poziom: średni

Dwa płaskie zwierciadła są nachylone do siebie pod kątem ostrym. Promień świetlny pada w płaszczyźnie prostopadłej do

Prawa optyki geometrycznej. 3.06
poziom: trudny

Wykaż, że z zasady Fermata wynika prawo odbicia.

Prawa optyki geometrycznej. 3.07
poziom: średni

Na nitce galwanometru zwierciadłowego wisi małe płaskie zwierciadełko równolegle do ściany pokoju w odległości od niej.

Prawa optyki geometrycznej. 3.08
poziom: łatwy

Promień świetlny pada na powierzchnię wody pod kątem. Oblicz kąt załamania tego promienia. Współczynnik załamania

Prawa optyki geometrycznej. 3.09
poziom: średni

Współczynnik załamania światła w wodzie wynosi. Oblicz kąt padania promienia, jeśli promień załamania w wodzie odchyla

Prawa optyki geometrycznej. 3.10
poziom: średni

Współczynnik załamania światła w wodzie wynosi, zaś w szkle. Oblicz współczynnik załamania światła na granicy wody i

Prawa optyki geometrycznej. 3.11
poziom: łatwy

Jak zmieni się długość fali promieni światła czerwonego przy przechodzeniu z powietrza do szkła? Współczynnik załamania

Prawa optyki geometrycznej. 3.12
poziom: średni

W dno jeziora o głębokości wbito pionowo pal tak, że jego wierzchołek jest na poziomie lustra wody. Oblicz długość

Prawa optyki geometrycznej. 3.13
poziom: średni

Promień świetlny padając pod kątem na równoległościenną płytkę szklaną o grubości przechodzi przez nią. Współczynnik

Prawa optyki geometrycznej. 3.14
poziom: średni

Na powierzchnię rtęci położono równoległościenną płytkę szklaną o grubości. Na tę płytkę pada wiązka promieni

Prawa optyki geometrycznej. 3.15
poziom: trudny

Na pryzmat szklany o kącie łamiącym i współczynniku załamania światła 1,5 pada promień świetlny pod kątem. Oblicz kąt

Prawa optyki geometrycznej. 3.16
poziom: łatwy

Ile wynosi kąt łamiący szklanego pryzmatu, jeśli minimalny kąt odchylenia promienia świetlnego przechodzącego przez ten

Prawa optyki geometrycznej. 3.17
poziom: trudny

Równoramienny pryzmat o małych kątach łamiących został wstawiony w wiązkę promieni równoległych tak, by padały

Prawa optyki geometrycznej 3.18
poziom: łatwy

Jaki jest kąt załamania dla kąta padania 40 stopni w przypadku gdy promień świetlny przechodzi z powietrza do szkła o


Całkowite wewnętrzne odbicie. 4.01
poziom: trudny

Wytłumacz zjawisko tworzenia się miraży – „kałuż” lub „luster” tworzących się nad silnie nagrzanymi miejscami szosy

Całkowite wewnętrzne odbicie. 4.02
poziom: łatwy

Współczynnik załamania światła dla wody wynosi, a dla szkła. Ile wynosi kąt graniczny padania dla promienia

Całkowite wewnętrzne odbicie. 4.03
poziom: średni

Na dnie naczynia napełnionego wodą do wysokości umieszczono punktowe źródło światła. Po powierzchni wody pływa okrągła

Całkowite wewnętrzne odbicie. 4.04
poziom: trudny

Na przednią ścianę pryzmatu o kącie łamiącym pada jednorodny promień świetlny, ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu

Całkowite wewnętrzne odbicie. 4.05
poziom: trudny

Na wykonaną ze szkła o współczynniku półkulę o promieniu pada wiązka promieni równoległych. Oblicz promień jasnej plamy


Rozszczepienie światła. 5.01
poziom: średni

Punkt świetlny leży na optycznej osi soczewki dwuwypukłej o jednakowych promieniach krzywizn w odległości. Gdzie

Rozszczepienie światła. 5.02
poziom: trudny

Na pryzmat szklany o kącie łamiącym rzucamy przez szczelinę wiązkę białych promieni pod kątem. W pryzmacie tym


Zwierciadła. 6.01
poziom: średni

Przed płaskim zwierciadłem ustawiono świecę, od której zwierciadło oddala się z prędkością. Z jaką prędkością porusza

Zwierciadła. 6.02
poziom: średni

Jaką co najmniej wysokość powinno mieć zwierciadło płaskie, by człowiek mógł zobaczyć w nim swą całą postać?

Zwierciadła. 6.03
poziom: średni

Dwa zwierciadła płaskie stykają się krawędziami i tworzą kąt prosty. Ile swych odbić zobaczysz w takim układzie

Zwierciadła. 6.04
poziom: średni

Skonstruuj obraz przedmiotu w zwierciadle kulistym wklęsłym o danym ognisku. Rozpatrz różne przypadki.

Zwierciadła. 6.05
poziom: łatwy

Skonstruuj obraz przedmiotu w zwierciadle kulistym wypukłym o danym ognisku. Rozpatrz różne przypadki.

Zwierciadła. 6.06
poziom: średni

Za pomocą zwierciadła sferycznego otrzymano obraz przedmiotu. Wyznacz graficznie położenie oraz ognisko tego

Zwierciadła. 6.07
poziom: trudny

Za pomocą zwierciadła sferycznego otrzymano obraz przedmiotu. Wyznacz graficznie położenie oraz ognisko tego

Zwierciadła. 6.08
poziom: średni

Dane są: punkt świecący, leżący na osi optycznej zwierciadła kulistego i jego rzeczywisty obraz, położony jak na

Zwierciadła. 6.09
poziom: trudny

Na rysunku przedstawiono zwierciadło kuliste wypukłe i jego pozorne ognisko. Narysuj bieg promienia 1 po odbiciu od

Zwierciadła. 6.10
poziom: trudny

Promień 1 odbija się tak jak pokazano na rysunku. Wyznacz bieg promienia 2 po odbiciu.

Zwierciadła. 6.11
poziom: średni

W odległości od zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu umieszczono na głównej osi optycznej prostopadle do niej

Zwierciadła. 6.12
poziom: średni

W odległości od zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu umieszczono na głównej osi optycznej prostopadle do niej

Zwierciadła. 6.13
poziom: średni

W odległości od zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu umieszczono na głównej osi optycznej prostopadle do niej

Zwierciadła. 6.14
poziom: łatwy

Gdy przedmiot umieszczono w odległości od zwierciadła kulistego wklęsłego, otrzymano obraz w odległości od zwierciadła.

Zwierciadła. 6.15
poziom: trudny

Niech odległość przedmiotu od ogniska zwierciadła kulistego wklęsłego będzie, odległość obrazu od ogniska niech będzie

Zwierciadła. 6.16
poziom: łatwy

W którym punkcie głównej osi optycznej zwierciadła kulistego wklęsłego o ogniskowej należy umieścić przedmiot, aby

Zwierciadła. 6.17
poziom: średni

Oblicz ogniskową zwierciadła kulistego wklęsłego wiedząc, że odległość między przedmiotem i jego rzeczywistym obrazem

Zwierciadła. 6.18
poziom: trudny

Przedmiot umieszczono przed wklęsłym zwierciadłem kulistym tak, że na ekranie powstał obraz powiększony. Gdy przedmiot

Zwierciadła. 6.19
poziom: łatwy

W odległości od zwierciadła kulistego wypukłego o ogniskowej umieszczono na głównej osi optycznej prostopadle do niej

Zwierciadła. 6.20
poziom: średni

Zbieżna wiązka promieni świetlnych pada na zwierciadło kuliste wklęsłe. Jej punkt zbieżności, który powstałby gdyby

Zwierciadła. 6.21
poziom: trudny

Promień świetlny biegnie równolegle do osi optycznej zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu krzywizny, w


Soczewki. 7.01
poziom: średni

Skonstruuj obraz przedmiotu prostopadłego do osi optycznej soczewki skupiającej. Rozważ różne przypadki.

Soczewki. 7.02
poziom: łatwy

Skonstruuj obraz przedmiotu prostopadłego do osi optycznej soczewki rozpraszającej. Rozważ różne przypadki.

Soczewki. 7.03
poziom: trudny

Promień świetlny wychodzący z punktu przechodzi przez soczewkę i załamuje się tak, jak widać na rysunku. Konstrukcyjnie

Soczewki. 7.04
poziom: trudny

Dana jest soczewka rozpraszająca i jej pozorne ogniska. Wyznacz konstrukcyjnie bieg promienia po przejściu przez

Soczewki. 7.05
poziom: trudny

Na rysunku zaznaczono bieg promienia świetlnego 1. Podaj konstrukcję wyznaczającą kierunek padania promienia 2 na

Soczewki. 7.06
poziom: trudny

Na rysunku przedstawione są: oś optyczna soczewki, punktowe źródło światła, oraz otrzymany za pomocą soczewki obraz

Soczewki. 7.07
poziom: trudny

Na rysunku przedstawiono bieg promienia przechodzącego przez soczewkę rozpraszającą. Wyznacz graficznie ognisko

Soczewki. 7.08
poziom: łatwy

Oblicz ogniskową soczewki dwuwypukłej, której promienie krzywizn są i, a współczynnik załamania światła.

Soczewki. 7.09
poziom: średni

Przedmiot znajduje się w odległości od ekranu. Gdzie i jaką soczewkę należy ustawić, aby otrzymać na ekranie obraz tego

Soczewki. 7.10
poziom: średni

Soczewkę skupiającą o ogniskowej (w powietrzu) zanurzono w wodzie. Oblicz ogniskową tej soczewki w wodzie.

Soczewki. 7.11
poziom: średni

Soczewka płasko-wypukła o promieniu wytwarza obraz rzeczywisty powiększony. Współczynnik załamania światła w szkle

Soczewki. 7.12
poziom: łatwy

W odległości od soczewki skupiającej ustawiono przedmiot. Obraz tego przedmiotu powstał w odległości od soczewki.

Soczewki. 7.13
poziom: średni

Oświetlony przedmiot znajduje się w odległości od ekranu. Między przedmiot i ekran wstawiono soczewkę o ogniskowej.

Soczewki. 7.14
poziom: łatwy

Soczewka dwuwypukła o promieniach i jest wykonana z materiału o współczynniku załamania światła i umieszczona w cieczy,

Soczewki. 7.15
poziom: średni

Oblicz ogniskową obiektywu fotograficznego, który na matówce daje obraz fotografowanego przedmiotu o wysokości, gdy

Soczewki. 7.16
poziom: średni

Świecący punkt wykonuje ruch harmoniczny wzdłuż osi odległej o od soczewki. Położenie punktu dane jest wzorem. Obraz

Soczewki. 7.17
poziom: średni

Doświadczalnie wyznaczono zależność powiększenia od odległości między soczewką i ekranem, na którym otrzymuje się obraz

Soczewki. 7.18
poziom: trudny

Przedmiot w postaci odcinka o długości jest ułożony wzdłuż osi optycznej soczewki o ogniskowej. Środek tego odcinka


Przyrządy optyczne. 8.01
poziom: średni

W odległości od soczewki skupiającej o ogniskowej umieszczono na jej osi optycznej przedmiot o wysokości. Po drugiej

Przyrządy optyczne. 8.02
poziom: średni

Dwie soczewki skupiające o ogniskowych i umieszczono w odległości jedna od drugiej. Przedmiot ustawiono w odległości

Przyrządy optyczne. 8.03
poziom: łatwy

Z dwóch przylegających do siebie soczewek utworzono obiektyw o ogniskowej. Jedna z nich ma ogniskową. Oblicz

Przyrządy optyczne. 8.04
poziom: trudny

W ognisku soczewki skupiającej o ogniskowej ustawiono zwierciadło płaskie. Po drugiej stronie tej soczewki w odległości

Przyrządy optyczne. 8.05
poziom: łatwy

Jak należy ustawić dwie cienkie soczewki skupiające o ogniskowych i, aby wiązka równoległych promieni jednobarwnych

Przyrządy optyczne. 8.06
poziom: łatwy

Za pomocą soczewki skupiającej na ekranie otrzymano ostry obraz przedmiotu świecącego. Między soczewką i ekranem w

Przyrządy optyczne. 8.07
poziom: łatwy

Jaki warunek powinien spełniać układ złożony z soczewki skupiającej i zwierciadła płaskiego, którego płaszczyzna jest

Przyrządy optyczne. 8.08
poziom: trudny

Przedmiot świecący znajduje się na osi optycznej w odległości od soczewki skupiającej, której ogniskowa wynosi. Za

Przyrządy optyczne. 8.09
poziom: trudny

Do posrebrzanej czaszy kulistej o promieniu krzywizny, nalano wody tak, że można ten układ traktować jako cienką

Przyrządy optyczne. 8.10
poziom: średni

Soczewka wklęsło-wypukła ma własności optyczne skupiające. Ile wynosi ogniskowa soczewki po posrebrzeniu jej części

Przyrządy optyczne. 8.11
poziom: trudny

Dwie soczewki skupiające o ogniskowych i odległe są od siebie o. Przedmiot jest ustawiony na osi optycznej po stronie

Przyrządy optyczne. 8.12
poziom: trudny

Dwie soczewki skupiające o ogniskowych i ustawione są na jednej osi. Za pomocą tego układu otrzymuje się obraz

Przyrządy optyczne. 8.13
poziom: średni

Z cienkiej, płasko-równoległej płytki szklanej wykonano trzy soczewki. Okazało się, że ogniskowa złożonych razem

Przyrządy optyczne. 8.14
poziom: trudny

Układ optyczny przeznaczony od opóźniania w czasie krótkich impulsów świetlnych opiera się na zasadzie wielokrotnego

Przyrządy optyczne. 8.15
poziom: średni

Ogniskowa obiektywu mikroskopu, ogniskowa jego okularu. Przedmiot umieszczono w odległości od obiektywu. Odległość

Przyrządy optyczne. 8.16
poziom: średni

Ile razy powiększa mikroskop, w którym ogniskowa obiektywu, ogniskowa okularu, odległość wzajemna soczewek wynosi, a

Przyrządy optyczne. 8.18
poziom: średni

Aparat projekcyjny z obiektywem o ogniskowej znajduje się w (niezmiennej) odległości od ekranu. Oblicz, ile razy zmieni

Przyrządy optyczne. 8.19
poziom: średni

Oblicz ogniskową i zdolność skupiającą soczewek okularów poprawiających wadę wzroku dalekowidza, dla którego odległość

Przyrządy optyczne. 8.21
poziom: łatwy

Człowiek oglądając swoją twarz trzyma zwierciadło płaskie w odległości d = Jakie okulary powinien zakładać podczas

Przyrządy optyczne. 8.22
poziom: łatwy

Z odległości aparatem fotograficznym, wyposażonym w obiektyw o ogniskowej, wykonano zdjęcie biegacza. Otrzymane na


Polaryzacja światła. 9.01
poziom: łatwy

Na jakiej wysokości powinno być Słońce, aby promień świetlny odbijając się od powierzchni wody był maksymalnie

Polaryzacja światła. 9.02
poziom: łatwy

Promień świetlny przechodzi przez ciecz nalaną do szklanego naczynia i odbija się od dna. Promień odbity zostaje

Polaryzacja światła. 9.03
poziom: średni

Na układ dwóch polaroidów, których osie optyczne tworzą kąt, pada naturalne światło. Ile razy zmniejszy się natężenie

Polaryzacja światła. 9.04
poziom: średni

Jeżeli między dwoma skrzyżowanymi polaroidami umieścimy trzeci, którego oś optyczna tworzy z osią analizatora kąt, to

Polaryzacja światła. 9.05
poziom: łatwy

Roztwór cukru wlano do rurki o długości i umieszczono pomiędzy polaryzatorem i analizatorem, na drodze żółtego światła

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies