Grawitacja

Prawo powszechnego ciążenia. 1.01
poziom: łatwy

Jaki będzie stosunek ciężarów i człowieka na powierzchni Jowisza i Saturna do jego ciężaru na powierzchni Ziemi, jeżeli

Prawo powszechnego ciążenia. 1.02
poziom: średni

W odległości od siebie znajdują się masy i. W jakiej odległości od pierwszego ciała, siła działająca na małe ciało tam

Prawo powszechnego ciążenia. 1.03
poziom: średni

Wiadomo, że w wyniku wirowania planety ciężar ciała na równiku jest mniejszy niż na biegunie. Na jakiej wysokości nad

Prawo powszechnego ciążenia. 1.04
poziom: trudny

Dlaczego w prawie powszechnego ciążenia występuje iloczyn mas a nie suma? Chodzi o jakiś zasadniczy argument


Pole grawitacyjne. 2.01
poziom: średni

Wyznacz natężenie pola grawitacyjnego wytworzonego przez dwie kuliste masy położone w odległości od siebie, w punkcie

Pole grawitacyjne. 2.02
poziom: średni

Dwie kule o promieniach i masach każda po zetknięciu utworzyły planetę podwójną (rysunek). Jakie jest natężenie pola

Pole grawitacyjne. 2.03
poziom: trudny

Oblicz natężenie pola wytworzonego przez kulę o promieniu z kulistym wydrążeniem o promieniu stycznym do powierzchni


Energia grawitacyjna. 3.01
poziom: średni

Ciało o masie przeniesiono jednostajnie z planety o masie i promieniu na planetę o masie i promieniu. Odległość między

Energia grawitacyjna. 3.02
poziom: średni

Dwie jednakowe gwiazdy krążą po wspólnej orbicie o promieniu z okresem. Oblicz pracę, jaką trzeba wykonać, by

Energia grawitacyjna. 3.03
poziom: trudny

Wzdłuż średnicy Ziemi wykopano tunel (mało realne ale w zadaniu można się tym zająć). Do tunelu wrzucono ciało z zerową

Energia grawitacyjna. 3.04
poziom: trudny

Zbadaj w jakim przedziale wysokości nad powierzchnią Ziemi może być stosowany uproszczony wzór na energię potencjalną

Energia grawitacyjna. 3.05
poziom: średni

Pocisk został wystrzelony w górę z powierzchni Ziemi z drugą prędkością kosmiczną. Na jakiej wysokości nad Ziemią

Energia grawitacyjna. 3.06
poziom: średni

Pocisk o masie wystrzelono z pierwszą prędkością kosmiczną pionowo do góry. Oblicz z jaką siłą pole grawitacyjne Ziemi

Energia grawitacyjna. 3.07
poziom: łatwy

W kierunku planety o masie i promieniu, z odległości od jej środka wystrzelono pocisk z prędkością. Z jaką prędkością

Energia grawitacyjna. 3.08
poziom: trudny

Satelita planety krąży po kołowej orbicie na wysokości nad jej powierzchnią. Trzeba przenieść go na orbitę eliptyczną o

Energia grawitacyjna. 3.09
poziom: łatwy

Oblicz jaki promień powinna mieć Ziemia, której masa wynosi, by prędkość ucieczki (druga prędkość kosmiczna) była

Energia grawitacyjna. 3.10
poziom: łatwy

Ciało wystrzelono z powierzchni planety o masie i promieniu z prędkością. Na jaką maksymalną wysokość wzniesie się


Prawa Keplera i ruch satelitów. 4.01
poziom: łatwy

Odległość Ziemia - Słońce wynosi lub 1 AU ( astronomical unit - jednostka astronomiczna - w astronomii do pomiaru

Prawa Keplera i ruch satelitów. 4.02
poziom: średni

Na jaką maksymalną odległość od Słońca oddala się kometa Halleya? Okres jej obiegu wokół Słońca wynosi. Najmniejsza

Prawa Keplera i ruch satelitów. 4.03
poziom: trudny

Sputnik porusza się wokół Ziemi po orbicie kołowej o promieniu, gdzie - promień Ziemi. Na skutek krótkotrwałego

Prawa Keplera i ruch satelitów. 4.04
poziom: średni

W jakiej odległości od środka Ziemi powinien krążyć satelita, by znajdował się on stale nad tym samym punktem na kuli

Prawa Keplera i ruch satelitów. 4.05
poziom: średni

Jak zależy okres obiegu satelity, krążącego po okręgu tuż nad powierzchnią planety od jej gęstości?

Prawa Keplera i ruch satelitów. 4.06
poziom: średni

Dwie jednakowe gwiazdy, o masie każda, krążą po wspólnej orbicie z okresem. Oblicz: a) prędkość gwiazd, b) promień

Prawa Keplera i ruch satelitów. 4.07
poziom: średni

W wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku umieszczono trzy identyczne ciała o masach. Z jaką prędkością muszą

Prawa Keplera i ruch satelitów. 4.08
poziom: trudny

Oblicz siłę naprężenia liny łączącej dwa satelity o masach, poruszających się wokół Ziemi po orbitach o promieniach

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies