Geometria analityczna

Wektory. 1.01
poziom: łatwy

Oblicz współrzędne wektora jeśli i.

Wektory. 1.02
poziom: łatwy

Oblicz współrzędne punktu mając dane i.

Wektory. 1.03
poziom: łatwy

Dany jest punkt i wektor. Znajdź współrzędne takiego punktu, dla którego.

Wektory. 1.04
poziom: średni

Oblicz długości przekątnych równoległoboku zbudowanego na wektorach i.

Wektory. 1.05
poziom: łatwy

Dane są wektory. Dla jakiej wartości wektory te są równoległe.

Wektory. 1.06
poziom: średni

Wyznacz współrzędne środka odcinka gdy i.

Wektory. 1.07
poziom: łatwy

Wyznacz współrzędne czwartego punktu tak, aby punkty były kolejnymi wierzchołkami równoległoboku. {cen}.

Wektory. 1.08
poziom: średni

Punkty są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku. Wyznacz współrzędne punktów i, jeżeli wiadomo, że oraz, że punkt

Wektory. 1.09
poziom: łatwy

Mając dane współrzędne punktów, oblicz współrzędne i długość wektora.

Wektory. 1.10
poziom: średni

Dane są wektory i. Znajdź takie liczby i tak, aby z wektorów i można było zbudować trójkąt.

Wektory. 1.11
poziom: średni

Wykaż, że jeśli wektory są równoległe, to.

Wektory. 1.12
poziom: łatwy

Oblicz iloczyn skalarny wektorów.

Wektory. 1.13
poziom: łatwy

Oblicz iloczyn skalarny wektorów, jeżeli: oraz.

Wektory. 1.14
poziom: średni

Oblicz kąt zawarty między wektorami a) b)

Wektory. 1.15
poziom: średni

Wyznacz współrzędne wektora o długości 5, prostopadłego do wektora.

Wektory. 1.16
poziom: łatwy

Dla jakich wartości parametru wektory i są prostopadłe.

Wektory. 1.17
poziom: łatwy

Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach i jest prostokątny.

Wektory. 1.18
poziom: średni

Dane są punkty. Znajdź taki punkt należący do osi, aby.

Wektory. 1.19
poziom: średni

Dany jest trójkąt o wierzchołkach. Znajdź kąt między wysokością tego trójkąta poprowadzoną z wierzchołka i bokiem.


Odległość punktów. 2.01
poziom: łatwy

Oblicz pole kwadratu mając dane dwa sąsiednie wierzchołki.

Odległość punktów. 2.02
poziom: łatwy

Na osi znajdź punkt oddalony o od punktu.

Odległość punktów. 2.03
poziom: średni

Oblicz obwód i kąty trójkąta o wierzchołkach.

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies